Logo Mi ta stimabo Door en voor mensen met een visuele beperking en hun omgeving
Of and for visual impaired people and their social environment
HOME

WIE ZIJN WIJ

WAT DOEN WIJ

NIEUWS

ARBEID EN ONDERWIJS

ZORG

INTERNATIONAAL

LINKS

CONTACT
Jaarverslag 2016

Mi ta stimabo is Papiaments en betekent: Ik houd van jou. Het staat voor ons breed voor omzien naar de medemens. Het is volledig een vrijwilligersorganisatie, die bestaat uit de doelgroep waarvoor we staan, vrijwilligers met een auditieve/visuele beperking en/of ouders van kinderen met een visuele beperking. Wij konden 10 jaar lang draaien op ontvangen vacatiegelden, reiskosten, maar heel vaak op eigen middelen. Zo gaan we ook 2017 in zonder financiŽle ondersteuning. Kijk voor het bijzondere verhaal, de ontstaans- geschiedenis, op onze website www.mitastimabo.nl
Wij werken samen met veel organisaties die actief zijn in het sociale domein, op het gebied van wonen, zorg, arbeid en/of onderwijs, organisaties die openstaan voor inbreng vanuit de doelgroep. Samen verbinden en elkaar versterken met als doel het realiseren van een kwalitatief goed leven, voor de hoogste haalbare zelfredzaamheid.
Dit jaar is mogelijk gemaakt dankzij inzet van de vele vrijwilligers, Aleid, Harm, Laura, Marike, Rene en Angelette en gelukkig toch ook weer Gregory en de vele anderen. Dit door hun morele ondersteuning, ondersteuning en aanvullingen, alertheid met wet- en regelgeving, de computer/ICT, de website, de lay-out van stukken, de correcties en vertalingen voor internationale congressen. Dank voor alle tijd die jullie besteedden aan wat jullie voor de medemens belangrijk vonden. Jullie gaven ons de inspiratie, waardoor we ja konden zeggen tegen de in deze terugblik besproken onderwerpen. Wie is de een zonder de ander? Realiseer je dat ieder mens iets toevoegt aan de ander, deze betekenis wordt soms niet herkend, maar is wel degelijk aanwezig. We kunnen het niet alleen, wij doen het samen binnen onze mogelijkheden en onmogelijkheden. Ook enorme dank aan onze donateur, voor zijn bijdrage en vertrouwen, ook weer tijdens ons 10 jarig bestaan van de stichting in 2016. Een jaar dat we afsluiten en vanaf 2017 op de achtergrond slapend verder zullen voortzetten. Wij doen wat mogelijk is binnen onze financiŽle mogelijkheden, want elke inzet kost vaak geld. Tijd en energie kunnen we binnen onze (on) mogelijkheden regelen, maar financiŽn is vaak het struikelblok. Wij hebben, omdat we geen bron van inkomsten meer hebben onze bankrekening opgezegd en gaan zoveel mogelijk in 2017 door op eigen krachten.

Voor het volledige jaarverslag kunt u hier klikken. Wilt u het jaarverslag in word dan kunt u contact opnemen met Mi ta stimabo, zie hiervoor onze contactgegevens.

Financieel Overzicht 2016

Beginsaldo

 

 

        1.263,65

Inkomsten

 

 

 

 

Donaties/giften

       15,00

 

 

Vacatiegelden/onkostenvergoedingen

     840,31

 

 

 

 

 

           855,31

Uitgaven

 

 

 

 

Beheer en administratiekosten

     402,80

 

 

Uitvoeringskosten

     875,77

 

 

Volgen van ontwikkelingen

 840,39

 

 

 

 

 

       2.188,96

Eindsaldo

 

 

 --

 

Impressie Jaarverslag Mi ta Stimabo 2015

In december 2015 heeft er een wijziging plaatsgevonden voor de functie van voorzitter. Tot december 2015 werd deze functie bekleed door G. Dunker, hierna door H. Hendriks.

Mi ta stimabo is Papiaments en betekent: Ik houd van jou. Het staat voor ons breed voor omzien naar de medemens. Het is volledig een vrijwilligersorganisatie, die bestaat uit de doelgroep waarvoor we staan, vrijwilligers met een auditieve/visuele beperking en/of ouders van kinderen met een visuele beperking. We draaien op ontvangen vacatiegelden, reiskosten vaak op eigen middelen. Kijk voor het bijzondere verhaal, de ontstaans- geschiedenis, op onze website www.mitastimabo.nl

Wij werken samen met veel organisaties die actief zijn in het sociale domein, op het gebied van zorg, arbeid en/of onderwijs, organisaties die openstaan voor inbreng vanuit de doelgroep. Samen verbinden en elkaar versterken met als doel het realiseren van een kwalitatief goed leven, voor de hoogste haalbare zelfredzaamheid.

Dit jaar is mogelijk gemaakt door inzet van de vele vrijwilligers, Aleid, Harm, Laura, Marike, Rene en Angelette en gelukkig toch ook weer Gregory en de vele anderen. Dit door hun morele ondersteuning, ondersteuning met wet- en regelgeving, de computer/ICT, de website, de lay‑out van stukken, de correcties en vertalingen voor internationale congressen. Dank voor alle tijd die jullie besteedden aan wat jullie voor de medemens belangrijk vonden. Jullie gaven ons de inspiratie, waardoor we ja konden zeggen tegen de in deze terugblik besproken onderwerpen. Wie is de een zonder de ander? Want ieder mens voegt iets toe aan de ander, deze betekenis wordt soms niet herkend, maar is wel degelijk aanwezig. We kunnen het niet alleen, we doen het samen binnen onze mogelijkheden en onmogelijkheden. Ook enorme dank aan onze donateurs, voor hun bijdrage en vertrouwen in onze stichting in 2015.

Voor het volledige verslag Klik Hier

Mi ta stimabo heeft de ANBI-status. Al uw giften zijn dus aftrekbaar van de belasting.


Jaarverslag Mi ta Stimabo 2014

De woorden van het vorige jaar behoren tot de taal van het vorige jaar. De woorden van een nieuw jaar wachten op een nieuwe stem en een luisterend oor. Ergens mee eindigen is ergens mee beginnen. Wanneer je in dit werkveld te maken hebt met heel veel diverse mensen, is het fijn als je ze kunt zien als compagnon, vriend en soms vijand tegelijk. Je moet met ze in discussie of dialoog gaan, de confrontatie aangaan en ze blijven uitdagen om tot een productieve samenwerking te komen. Politieke correctheid creŽert anders zijn eigen discriminatie. Overleven is een kwestie van willen samenwerken.

Ervaringsgenoten bezitten een schatkist gevuld met talenten.

Waarom moeilijk doen als het samen kan (Loesje)

Samen oplossingen bedenken met de vrager als uitgangspunt.


bij alles wat we doen is altijd belangrijk naar de inbreng van de doelgroep te blijven luisteren en dit kritisch te blijven volgen. Of het nu gaat om wetenschappelijk onderzoek of wet- en regelgeving, uitgangspunt blijft knelpunten aangeven die kunnen leiden tot een oplossing. Dit alles om een waardevolle bijdrage te kunnen leveren voor en door de doelgroep. Het blijft de doelgroep die met haar eigen ervaringen, wensen en behoeften aangeet wat hiervoor nodig is. Dat is waar het allemaal om draait.

Klik hier om verder te lezen

Financieel Overzicht 2015

Beginsaldo

 

€ 1.089,55

Inkomsten

 

 

Donaties/giften

   798,63

 

Vacatiegelden/onkostenvergoedingen

€ 5.696,96

 

 

 

€ 6.495,59

Uitgaven

 

 

Beheer en administratiekosten

    418,06

 

Uitvoeringskosten

€ 4.581,49

 

Volgen van ontwikkelingen

€ 1.324,94

 

 

 

€ 6.321,49

Eindsaldo

 

€ 1.263,65Terugblik, Belevingen en ervaringen 2013
Wat hebben we gezien, gehoord, gevoeld, gelezen, ervaren en meegekregen? Wat heeft ons bewogen? Hoe kunnen we saamhorigheid en verbondenheid tot leven brengen?

Mi ta stimabo is een organisatie voor en door mensen met een visuele beperking en hun omgeving. De organisatei wordt draaiende gehouden door vrijwilligers met een beperking, zonder enige subsitie, die hun kennis en inzet willen delen met professionals in het werkveld zorg, arbeid en onderwijs.

Gedurende het hele jaar zijn we veel vriendelijke, interessante en leuke mensen tegengekomen. Hierdoor voelt het als vertrouwde en veilige omgeving waardoor je open, vrolijk, proactief en ontspannen mee kunt doen aan vergaderingen en bijeenkomsten.

Het leven is gebaseerd op wederkeringheid en mensen kunnen daardoor ook open reageren naar elkaar. Dat voelt beter dan dat men je gesloten, wantrouwend, afwachtend en negatief tegemoet treedt. Vrolijke energie en een warme uitstraling ontwapent zelfs de verstokte negatieveling. Het kost soms moeite, maar het levert vreugde op.
Werkelijk contact met andren tijdens een bijeenkomst is een vreugdevolleervaring die energie geeft. Zoals het onderkennen van knelpunten van slechtzienden en/of blinden waarvoor oplossingen worden gezocht. Het uitstralen van deze positiviteit maakt samenwerken prettiger. Een glimlach of goede morgen kan al heel wat teweeg brengen, het zit hem vaak in de kleine dingen.

Het leven is een reis waarin je groeit en jezelf kunt ontwikkelen. Het wordt wat je er samen van maakt. Tevredenheid en saamhorigheid zijn hierbij belangrijke begrippen. Het zou fijn zijn als mensen niet vanuit macht en ego's denken, maar vanuit kracht. Bedenk "wat kan ik voor de ander betekenen om hem vrolijk, blij en tevreden te maken?" Wij als Mi ta Stimabo proberen hiermee te beginnen, wie weet volgen anderen.

Elk woord dat we leren is een symbool voor iets dat bestaat of in onze verbeelding aanwezig is, maar er zijn nog heel veel woorden te leren.

Dit verslag bestaat uit veel woorden, toch laat wat er in werkelijk heid in de visueel gehandicapte wereld gebeurt zich bijna niet in woorden omschrijven. Soms moet er gewoon goed geluisterd worden naar wat er in werkelijkheid gezegd wordt. Woorden kunnen op verschillende manieren geÔnterpreteerd worden. Hierdoor vormen verschillende ideeŽn, bij het luisteren, lezen en schrijven. Laat je dus niet weerhouden ommet ons mee te denken, mee te voelen, mee te lachen en desnoods te huilen alsh et moment dat toelaat.

Woorden zijn als sleutels die e wereld kunnen (ont)sluiten, ze komen tot kracht door degene die ze tot zich laat komen en tot leven roept. Woorden kunnen ogen openen, vreugde of verdriet brengen, helen of kwetsen. Gebruik je fantasie, kleur in wat alledaags en grauw is, zo komt er kleur in je leven.

Je gelukkig voelen is iets anders dan succes hebben. Voor succes moet je soms op je tenen lopen. Zo hebben wij dit jaar (collega/ouder) Dorine in het Veld genomineerd voor de ICEVI-Award en zij heeft terecht gewonnen. Zij bleek de enige Nederlandse genomineerde te zijn.

Klik hier voor een impressie van het jaarverslag van Mi ta stimabo. Indien u oprecht geÔnteresseerd bent in Mi ta stimabo, kunt u het volledige jaarverslag 2013 opvragen bij het secretariaat.

Financieel Overzicht 2014

Beginsaldo

 

 

€ 2.525,55

Inkomsten

 

 

 

Donaties /giften

 

€    560,62

 

Vacatiegelden/onkostenvergoedingen

 

€ 5.319,97

 

 

 

 

€ 5.880,59

Uitgaven

 

 

 

Beheer en administratiekosten

 

€ 2.953,50

 

Uitvoeringskosten

 

€ 3.265,30

 

Volgen van ontwikkelingen

 

€ 1.097,79

 

 

 

 

€ 7.316,59

Eindsaldo

 

 

€ 1.089.55
2013: Een jaar vol nieuwe energie en oneindige vervulling

I like to wish you a Peaceful New Year 2013 to you and your beloved ones. 2012 draws to a close, it’s time to look back for a moment. On another year in witch we’ve enjoyed voluntary working on more wonderful and exciting projects. Thanks for the opportunity, for your kindness, time, attention and for the great teamwork.

Voor ons was 2012 wederom een jaar van uitdagingen, van kennis maken met diverse verenigingen, van netwerken; van samen delen wat samen kan en specifiek wat specifiek moet in de belangenbehartiging, dat alles in een enorme economische dynamiek. Helaas zien we daarvan ook de keerzijde voor diverse groepen in onze samenleving. Zinvol leven bestaat voor een belangrijk deel uit kleine, naamloze, onzichtbare daden vanuit vriendelijkheid en menslievendheid.

 
Heb het hart zuiver als kristal, het verstand stralend als de zon, de ziel wijd als het heelal, de geest machtig als God en ťťn met God.’    (Meester Peter Deunov)

Voor dit nieuwe jaar wensen wij voor ons allen: een Zijn vol energie van oneindige vervulling. Oneindigheid in wensen, voelen, beleven. Oneindigheid in vreugde, liefde en vertrouwen.

Een jaar van eenheid met alles wat leeft met respect voor wie elkaar kan helpen, kan aanvullen. Niet aanvallen, maar aanvullen, samen delen en werken als het kan dan bereik je veel maar wel vanuit respect voor de ander zijn anders zijn. Van voelen hoe we verbonden zijn, van afstand nemen van de (kleine )zorgen en oordelen. Laten we onze gedachten ‘openen’, de beperktheid van onze gedachten doorbreken. Laten we de moed vinden om wat dan open gaat te koesteren, te volgen, te beleven. Het hart volgen en de liefde die borrelt in alles wat we doen vanuit het voelen. Denk met je hart en voel met je hoofd. De strijd valt dan weg, we ontwaken in een nieuwe wereld vol van mogelijkheden, waar vele vormen van zijn bewonderd kunnen worden. Verwachtingen verdampen, er blijft alleen een zijn in verwondering, in bewondering.

We zijn blij dat we met velen van jullie mogen samenwerken, om samen vanuit deze zuiverheid en weidsheid van zijn te voelen, te beleven en ervan te genieten..

Wij hopen vele oude bekenden en nieuwe gezichten te zien om samen te kunnen werken aan een wereld waar de vrouwelijke energie opbloeit en de wereld een nieuw aanzicht geeft. De vrouwelijke energieŽn omvatten een zachtheid en een heel makende manier van zijn wat allen rondom ons verbindt en voedt.

Het creŽert overvloed, vreugde, liefde. Vooral vrouwen zullen zich hiertoe aangetrokken voelen, maar gelukkig ook mannen! De steun die dan uitgewisseld wordt geeft de twinkeling in onze ogen, eender hoe de uiterlijke omstandigheden ons bestaan kleuren. Deze transformatie gaat plaatsvinden en samen maken we het mooi

 Angelette mede vanuit Mi ta stimabo organisatie voor en door visueel gehandicapten.

2011 Het jubileumjaar.

Vijf jaar Mi ta stimabo, ons eerste jubileum. Terugkijken op het begin. Als je begint als organisatie, kan het niet anders dan dat je moet leren luisteren naar motivatie: waarom het is zoals het is, je moet wennen aan het taalgebruik, de politieke correctheid et cetera. We hebben ons ingezet als ambassadeur voor de bijna 100-jarige Janusz Korczak stichting vanuit onze visie om mensen met elkaar te verbinden. 2011 was het jaar waarin we aandacht hebben geschonken aan knelpunten in de zorg in het algemeen.

En dit is niet het enige waar we ons mee bezig houden. Bent u oprecht geÔnteresseerd en wilt u meer weten over Mi ta stimabo, dan kunt u zowel het financiŽle als volledige jaarverslag opvragen klik hier

Beleidsplan Mi ta stimabo 2012/ 2014

De organisatie:

Mi ta stimabo is een vrijwilligers organisatie voor en door visueelgehandicapten en hun omgeving.

Stichting is opgericht 5 december 2006

 

Het bestuur bestaat uit:

G. Dunker  Voorzitter Visueel gehandicapt (blind)

A.H. Akkermans   Secretaris ouder van een visueel gehandicapt kind (slechtziend)

R van der Lip  Penningmeester  betrokken bij de visueelgehandicapten en hun omgeving.

Enkele vrijwillig(st)ers die ons ter zijde staan:

Dhr H. Hendriks als vrijwilliger voor het onderdeel hulpmiddelen, arbeid /participatie wet en regelgeving

Mevr. M. Tukker  de vrijwilliger voor onderhoud van de Website

Tevens zijn er een aantal vrijwilligers die hand en spandiensten verrichten zoals diverse ondersteuning bij computer werkzaamheden, grote post handelingen, beursen bezoeken enz. Het redigeren en opmaak van jaarverslag Aleid. Swierenga en Laura van der Lip

 

Doelgroep:

De doelgroep bestaat uit mensen met een visuele beperking en de personen uit hun omgeving, zoals ouders of andere familieleden. Dit kunnen ook bewindvoerders zijn.

 

Doelstelling

Wij willen dat mensen met een visuele beperking een "normaal" leven kunnen leven, zonder last te hebben van hun visuele beperking. Dat deze doelgroep hulp kan krijgen bij het oplossen van hun problemen zonder een hele lijst aan bureaucratische zaken door te moeten lopen.

Het doel van onze inzet/werkzaamheden  is : binnen onze eigen (on)mogelijkheden (aangezien we allen mensen met een beperking zijn, niet structureel inzetbaar), om de ander inzicht te geven in de knelpunten en oplossingen evt. aandragen voor een inclusieve samenleving. De doelgroep is vaak onzichtbaar, vaak is iets alleen maar moeilijk en niet onmogelijk en willen we door gezamenlijk overleg bereiken inzicht te geven. Eind doel is ons zelf op te kunnen heffen opdat alle andere organisaties de problemen adequaat aanpakken, die ze nu laten liggen. Wat dus zou kunnen betekenen dat wij als organisatie overbodig zijn geworden.

 

Werkzaamheden

Onze werkzaamheden bestaan voor het merendeel uit:

Het bijwonen van diverse congressen bv In voor Zorg en/of symposia in binnen en of buitenland, OCW, VWS, Soc. Zaken, VN Verdrag duidelijk maken en de wens uitspreken dat het verdrag geratificeerd wordt door Nederland. Spreken over de Beeldvorming, knelpunten en oplossingen voor mensen met visuele beperking

Congressen bezoeken van visueel gehandicapt gerelateerde bijeenkomsten zoals ICEVI in 2012  Bangkok 2013 Turkije  voor onderzoek/research   en Oostenrijk ICF (International Classification of function) en eventuele andere tbv kennis delen, verbreding om de doelgroep te ondersteunen.

Deelname aan werkgroepen: Hulpmiddelen, College van zorgverzekeraars/stofkam, aangepast lezen, groot letterboeken voor kinderen 8/18 jr, cursussen bijeenkomsten volgen op gebied van wet en regelgeving. Lid zijn van diverse cliŽntenraden zoals: CRAZ CliŽntenraad  ( CliŽntenraad academische ziekenhuizen ),waarin we deelnemen aan diverse commissie voor advisering o.a.  bouwcommissie, kwaliteitcommissie, taskforce kindergeneeskunde KPAZ CliŽntenraad MEE Brabant Noord/ MEEplus centrale Clientenraad. Deelname aan In voor zorg vanuit VWS

Mee geeft op vele terreinen  onafhankelijke ondersteuning aan mensen met een beperking, Deelname aan bijeenkomsten  Passendonderwijs, ouderkracht

Informele en formele contacten onderhouden met de diverse ministeries, en knelpunten zichtbaar maken door te bellen, te mailen en of brieven te schrijven.

Persoonlijk contact geeft de organisatie een gezicht, we benaderen de diverse politici dan ook persoonlijk op de diverse bijeenkomsten en reiken informatie persoonlijk aan.  Vooral ook bruggen slaan tussen organisaties

 

Hoe komen we aan de benodigde financiŽn.

Deelname aan de cliŽnten raden Craz en Mee zorgen voor vacatie gelden die direct op de rekening van Mi ta stimabo worden gestort, er zijn enkele vaste donateurs die ons ondersteunen. Jaarlijks zenden we aan het einde van het jaar alle betrokken personen een wens en een verzoek om evt. donaties te schenken  en duiden op onze ANBI status, tevens informatie over onze stichting, eventueel onze projecten voor het komende jaar. Mailing gaat naar ziekenhuizen, zorginstellingen, Mee, bibliotheken, huisartsen , apotheken, zorgbelang organisaties .

 

Onkosten/declaraties beheer van financiŽn.

Er worden geen declaraties voor onkosten en  voor km vergoeding ingediend, er wordt direct getankt met het Mi ta stimabo pasje en de km worden bijgehouden, dit is vele malen goedkoper dan 0.19ct per km te vergoeden en/of uit te betalen, uit oogpunt van efficiŽntie.  We verzorgen voor onze vrijwilligers bij inzet de maaltijd en/of attentie bij verjaardag/kerst

Telefoon kosten mobiel worden direct van de rekening van Mi ta stimabo verrekend.

Alle overige noodzakelijke aanschaffingen tbv werkzaamheden voor Mi ta stimabo: dit kan bv zijn diverse kantoor middelen, etc. worden in overleg met de voorzitter en penningmeester telefonisch/mail besproken en worden aangeschaft, mits er voldoende gelden beschikbaar zijn.

Noodzakelijk drukwerk voor PR, o.a. voor acties, projecten, folders, kaarten met actie onderwerp, informatie over hoe om te gaan met mensen met een visuele beperking. Deze worden  door de secretaris besteld  via haar eigen visa-kaart, zelf betaald en indien mogelijk, bij voldoende saldo 1 of 2 x per jaar verrekend/gedeclareerd

Bij dit alles dient vermeld te worden dat we ervan uit gaan als het geld er niet is er ook niets aangeschaft kan worden. Veelal wordt e.a voorgeschoten door secretaris en als er gelden beschikbaar zijn kan zij dit declareren in overleg met voorzitter en penningmeester.

Er worden geen salarissen en of vergoedingen uitbetaald voor de uren die vrijwilligers ter beschikking stellen voor de stichting.

Mocht onverhoopt de stichting ophouden te bestaan, door gebrek aan vrijwilligers/bestuursleden, zal het batig saldo worden overgemaakt naar de Visueel gehandicapten organisatie op Bonaire, Fundashon kuido pa bista I oido  secretariaat Roxanna Timp 00599 715 5552  fax 00599 717 8584 roxanne.timp@mcbbonaire.com

  

Spaarrekening.

Gelden die noodzakelijk zijn voor het bezoeken van conferenties tbv visuele beperking worden gespaard. Deze congressen kunnen zijn in zowel Nederland als in het buitenland : 2012 Bangkok (ICEVI),  ICEVI 2013 in Turkije, 2014 AustraliŽ, low vison, hiervoor worden spaar te goeden gebruikt die op een aparte spaarrekening gezet en indien het congres zich aandient, gebruikt mits gelden voldoende aanwezig.

opgemaakt door:

G. Dunker voorzitter / A.H.Akkermans secretaris.

 

Over Mi ta stimabo

Samen met de directie van de scholen van regionale instellingen, Bartimťus, Visio en Sensis, heeft zij er voor gezorgd dat het ministerie van OCW,  de  gelden, voor vmbo leerlingen, wederom  oormerkte.  Zodat de school, die de uitdaging aan gaat, om een kind met een visuele beperking, zijn of haar kansen te laten benutten, hiervoor dus gelden krijgt. Nu ook bij het MBO van toepassing. 
Zij heeft zich ingezet voor de doelgroep, door deel te nemen aan overleggen over onder andere de lectuurvoorziening, mobiliteit en studiemogelijkheden / begeleiding, hulpmiddelen , en heeft het voor leerlingen mogelijk gemaakt om digitaal examen te mogen /kunnen doen. Hier moet echter nog steeds aan gewerkt worden en aandacht aan worden besteed voor andere visueel gehandicapte  leerlingen. Ook moeten we voor 2010 hierop de nodige aanpassingen gezamenlijk bewerkstelligen anders is het voor visueel gehandicapten een groot probleem, want vanaf 2010 worden alle examens digitaal !!!!
Er is door haar medewerking verleend aan, zoals men het  noemde binnen visueel gehandicapt Nederland,  ”” een collectors item”’ van een magazine, waar  zowel professionals als betrokkene enorm veel informatie uit haalden. 

Tevens is zij lange tijd betrokken geweest bij de website www.oudersaanzet.nl. Samen met de mensen van ouders aan zet ontving zij de nominatie van Makkers unlimited, (zie bijgaande foto met medewerkers van Makkers o.a Geert Bakker en 2e  kamerlid  Anouska van Miltenburg, die de prijs uitrijkte) dat ze een stralend voorbeeld waren in de belangenbehartiging voor mensen met een handicap. Later ontving zij ook een nominatie met Mi ta stimabo.

fotot Makkers Unlimited en Anouchka van Miltenburg

Zij wil met haar tomeloze inzet bereiken dat de doelgroep eerlijke kansen krijgt om zelfstandig en onafhankelijk te leven. Dit wil ze bereiken door samen te werken met iedereen die hier een steentje aan kan en wil bijdragen .Opdat  visueel gehandicapten,  ouders/jongeren niet hetzelfde hoeven mee te maken, en het  wiel opnieuw hoeven uit te vinden,  door het feit dat je lamgeslagen bent bij de boodschap: van uw kind /of u zelf  heeft een visuele beperking .Er is heel veel mogelijk als je de weg weet en dan nog is het vaak moeizaam en pijnlijk. 
Echter het subsidiebeleid  liet in 2006 te wensen over en hebben wij om kennis te borgen, samen een stichting opgericht genaamd: Mi ta stimabo . Dit alles om reeds opgebouwde netwerken en kennis niet verloren te laten gaan en elkaar blijven versterken en onafhankelijk te kunnen reageren. Met persoonlijke middelen en inzet  en eventuele donaties van mensen die ons een warm hart toedragen en onze doelstelling steunen. 

De stichting heeft van de belasting het keurmerk algemeen beogend nut instelling gekregen, dit betekend dat er geen salaris mag worden gegeven aan bestuursleden en alles jaarlijks wordt gecontroleerd.


Doelstellingen Mi ta stimabo
  1. informatie verzamelen en doorgeven aan mensen met een visuele beperking en hun omgeving.
  2. Belangen behartigen voor mensen met een visuele beperking en hun omgeving.
  3. onderlinge contacten tot stand brengen zodat lotgenoten-contact kan ontstaan en ervaringen uitgewisseld kunnen worden.
  4. Integratie in de samenleving bewerkstelligen met betrekking tot onderwijs en arbeid.
  5. Opkomen voor de rechten van het kind/volwassene met een visuele beperking.
  6. Goede beeldvorming over de mogelijkheden en noodzakelijke ondersteuning bewerkstellingen.

Onze kenmerken zijn


Het bouwen van bruggen naar partners binnen dit werkveld met onze beperkte middelen. Dit doen wij vanuit innerlijke kracht, integriteit, respect, vertrouwen empathie, mogelijkheden, samenwerking. Delen is vermenigvuldigen. Mensen met elkaar verbinden brengen door elkaar te versterken en empowerment op te bouwen zodat men zoveel mogelijk zelfstandig kan functioneren. Korte lijnen, onafhankelijk functioneren en zoeken naar oplossingen van de ontstane knelpunten. Wij zien geen problemen, maar slechts nieuwe uitdagingen.


Mi ta stimabo was in 2007 genomineerd

Mi ta stimabo was in 2007 genomineerd voor de meer plezier minder papierprijs en werd uiteindelijk na een zeer moeilijke keuze tweede. Minister Plasterk vond onze slogan: elkaar versterken en bruggen bouwen door informatievoorzienin te delen, je het kunt vermenigvuldigen, een zeer goede slogan en daar zijn we enorm trots op.

Uitreiking n.a.v. nominatie "Een stralend voorbeeld in de belangenbehartiging"


nominatie 2007       ontvangst oorkonde

Voor een uitgebreid verslag: Kennis met elkaar delen is vermenigvuldigen


Ervarings impressie 2009 is Nederland een kennisland of ontwikkelingsland

Het is verbazend hoeveel meer je kunt bereiken wanneer het niet uitmaakt wie er met de eer gaat strijken ( H.S.Truman)

Noem jezelf niet arm omdat je dromen niet in vervulling zijn gegaan. Werkelijk arm ben je wanneer je nooit gedroomd hebt.

Voor de bestuursleden van Mi ta stimabo is 2009 een bewogen jaar geweest, van zeer veel gezondheidsklachten tot brand in de woning waar het secretariaat is gevestigd.

2009 begon in januari met ontvangst van een brief van het koninklijk huis,waarin hare majesteit Koningin Beatrix haar waardering uitsprak. Zij laat daarin weten getroffen te zijn door de inzet van Angelette voor Mitastimabo, de door haar opgerichte stichting. Hier zijn we ongelofelijk trots op en dankbaar voor deze waardering, erkenning. Ook hebbeb we steun van de achterban ontvangen: niet het bijltje er bij neergooien maar volhouden, omdat we niet moeten onderschatten dat we ondanks de beperkte kleinschalige inzet we toch wel het e.a. bereiken, al was het maar dat men rekening houdt en weet van het bestaan van onze doelgroep.

Succesvol was ons aanbod aan restaurants om hun menukaart te laten omzetten in Braille, in dit Louis Braille jaar. Er is door ons enorm aan de weg getimmerd. Zelfs Koninklijke horeca nam het aanbod over. Vele horeca websites hebben ons ook geholpen en de vele mailing zijn goed bereikt. Zelfs diverse kranten artikelen magazine haalden we. Dank voor deze samenwerking (ook nu nog in 2010 kan men braille menukaarten bestellen).

Klik hier om verder te lezen