Door en voor mensen met een visuele beperking en hun omgeving
Of and for visual impaired people and their social environment
Terug naar Links


Informatie over arbeid


www.debus.nl
Vereniging BUS (Brabantse Uitkeringsgerechtigden Samen) is de provinciale koepel van en voor 85 plaatselijke (zelf)organisaties in Noord-Brabant.
De leden zetten zich in voor de belangen van uitkeringsgerechtigden en minima. Voorbeelden van aangesloten organisaties zijn lokale minima-groepen en CliŽntenraden van gemeentelijke Sociale Diensten.

www.kentalis.nl
Kentalis is - al meer dan 220 jaar -gespecialiseerd in diagnostiek, zorg en onderwijs voor mensen met beperkingen in horen en communiceren doordat ze
doof of slechthorend zijn doofblind zijn ernstige communicatieproblemen hebben (ernstige spraaktaalproblemen of autisme met spraaktaalstoornissen).

www.mee.nl
Heeft u een lichamelijke, zintuigelijke, of verstandelijke beperking of ervaart u beperkingen ten gevolge van een chronische ziekte? Dan krijgt u te maken met instanties, regels en allerlei praktische problemen. Misschien heeft u vragen waar niet zo makkelijk een antwoord op te vinden is. MEE is vertrouwd met al deze zaken en kan u daarbij helpen.


www.samenvoordeklant.nl
Samenvoordeklant.nl ondersteunt mensen, werkzaam in de keten van werk en inkomen, bij het realiseren van integrale dienstverlening op alle Werkpleinen in Nederland. Je vindt en deelt hier nieuws, informatie, kennis en praktijkvoorbeelden.

www.stichtingclip.nl
Stichting CliŽntenperspectief (CliP) is een landelijke organisatie die groepen en organisaties ondersteunt om vanuit cliŽntenperspectief vorm en inhoud te geven aan lokaal sociaal beleid.

www.uwv.nl
UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzenkeringen. UWV is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) en voert in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de werknemersverzekeringen uit, zoals WW, WIA, Wajong, WAO, WAZO en Ziektewet.

www.validpeople.nl
Valid People is de eerste en enige vacaturebank voor mensen met hersens, ambitie en een fysieke handicap en/of chronische ziekte.

wajongmagazine
Nieuwsbrief van CNV jongeren.

www.wajongwerkt.nl
is dť vacaturesite voor werkgevers en Wajongers. Via deze site kunnen werkgevers en Wajongers elkaar vinden met de ondersteuning van UWV WERKbedrijf.

www.welderforum.nl

www.werkpad.nl
Werk zoeken en behouden voor mensen die minder goed kunnen horen of zien, sem of autisme hebben


werkplein.landelijkeclientenraad.nl
De handreiking Goede Raad - CliŽntenparticipatie Werkpleinen van de RWI wordt beschouwd als onmisbare informatiebron voor iedereen die zich bezig wil gaan houden met ketenbrede cliŽntenparticipatie.


Informatie over hulpmiddelen

www.babbage.com
Babbage helpt mensen met een visuele handicap met het toegankelijk maken van informatie. Zij zijn leverancier van automatiseringshulpmiddelen en geven een uitstekende service.

www.beleyes.nl
De stichting Beleyes wil de integratie van blinden en slechtzienden in de samenleving bevorderen. De medewerkers geven service en informatie, voor en door de doelgroep, en bieden een assortiment aan hulpmiddelen.

www.comfortland.nl
is een webwinkel met hulpmiddelen die er voornamelijk op is gericht om mensen een vitaal en comfortabel leven te laten leiden. De website is voornamelijk gericht op senioren, maar ook op mensen met een lichte functiebeperking. Daarnaast dienen verschillende producten uitstekend als revalidatiehulpmiddel.

www.eastin.com
Deze site van het Europees Hulpmiddelen Informatie Netwerk bevat informatie over veel verschillende hulpmiddelen.

www.freedomscientific.nl
Freedom is een hulpmiddelenleverancier voor visueel gehandicapten. Zij zorgen ervoor dat uw brief of kaart wordt gebrailleerd en verzonden en dus door de geadresseerde kan worden gelezen, zonder hulp van anderen.

www.gehandicaptenparkeerkaart.nl

www.sgh.belangenorganisatie.nl
Stichting gehandicapten Houten.

www.handicapnieuws.net
Een nieuwe nationale vereniging voor gehandicapten en chronisch zieken. 

www.handywijzer.nl
Uitgebreide informatie over hulpmiddelen en revalidatietechnologie.

www.hulpmiddelenwijzer.nl
Op deze website is te vinden welke hulpmiddelen waar te krijgen zijn. Je kunt zoeken op productsoort. De website is eigendom van het iRv (Kenniscentrum voor Revalidatie en Handicap).

www.eengoedhulpmiddel.nl
U bent op zoek naar een geschikt hulpmiddel? Natuurlijk wilt u zich vooraf informeren over alle mogelijkheden. Wat is er allemaal op de markt? Waar moet u op letten om tot de beste keuze voor uw situatie te komen? Zijn er vergoedingsmogelijkheden via zorgverzekeraar of gemeente? U vindt de antwoorden op deze website met algemene informatie over hulpmiddelen op het gebied van woningaanpassing, mobiliteit en communicatie.

www.hulpmiddelencentrum.nl

www.gehandicaptenplatform.nl
Gehandicaptenplatform Oosterhout en platform Wet maatschappelijke ondersteuning nu gecombineerd in ťťn website. Waardoor beide platforms beter bereikbaar zijn. Ook in het forum heeft het Wmo nu een eigen hoofdstuk, zodat u met elkaar "Online" kunt communiceren.

www.ikzouwillendat.nl
De site heeft tot doel de praktische wensen van patiŽnten en mensen die werkzaam zijn in de zorg zichtbaar te maken voor fabrikanten of zorginstellingen om op die manier actief bij te dragen aan het verbeteren van de gezondheidszorg.

www.loketaangepastlezen.nl
De gebruikersraad van aangepast lezen

www.medikeeper.nl

www.multitekst.eu

Multitekst is een jong bedrijf dat diverse tekstdiensten verricht maar ook enkele producten verkoopt. Deze producten en diensten hebben voornamelijk betrekking op mensen met een visuele beperking en hun omgeving. Het voornaamste doel van Multitekst is het bevorderen van de zelfstandigheid van visueel gehandicapten.

www.ns.nl
U kunt voor 273 stations zoeken naar beschrijvingen van de geleidelijnen. Per station is ook een algemene beschrijving beschikbaar. Verder is een korte handleiding beschikbaar.

www.nuvo.nl
Website van de Nederlandse Unie van Optiekbedrijven, waar onder meer informatie over 'Low vision' en adressen van de aangesloten 'low vision' specialisten zijn te vinden.

www.oogvereninging.nl

www.optelec.nl
Verbetert de kwaliteit van leven van mensen met een visuele beperking en dyslectici door simpele een effectieve oplossingen aan te reiken. Optelec stelt zich ten doel om innovatieve en kwalitatieve goede oplossingen op de markt te brengen die voldoen aan de eisen van blinden en slechtzienden.

www.patient1.nl

www.pgosupport.nl
PGOsupport is een onafhankelijke netwerkorganisatie, die haar diensten aanbiedt aan alle PGO-organisaties. PGO staat voor patiŽnten, gehandicapten en ouderen. Met de PGO-organisaties heeft PGOsupport een klant-leverancier-relatie. Met de PGO-koepels heeft PGOsupport een relatie van opdrachtgever-opdrachtnemer.


www.reineickerreha.com
Mensen, die door een ziekte of ongeval hun gezichtsvermogen geheel of gedeeltelijk hebben verloren, kunnen met behulp van onze lees- en voorleessystemen weer lezen en aan het maatschappelijke leven deelnemen.

www.slechtziend.nl
slechtziend.nl is een organisatie die allerlei verschillende hulpmiddelen levert voor mensen met een visuele beperking. De verkoop van de artikelen wordt ondersteund en verzorgd door verkooppunten verspreid door heel Nederland.


www.slechtzienden.nl
Wij geven advies aan de Nederlandse Opticiens, Optometristen en Low Vision Specialisten en maken daarbij gebruik van geavanceeerde producten van SCHWEIZER uit Duitsland en MULTILENS uit Zweden, voor welke firma's wij de hoofdvertegenwoordiging hebben.

www.tovg.nl
Een overzicht van leveranciers van computeraanpassingen voor blinden en slechtzienden.

visueelgehandicapten.pagina.nl
Op deze pagina is veel informatie te vinden die van nut kan zijn voor mensen met een visuele beperking, waaronder een lijst van hulpmiddelenleveranciers met links naar hun websites. Deze leveranciers hebben over het algemeen hun assortiment op hun site staan.

www.vilans.nl
Vilans is het onafhankelijke landelijke kenniscentrum op het gebied van langdurende zorg. Vilans rust werkers en organisaties toe met praktisch toepasbare kennis. Op deze manier wil Vilans de kwaliteit van leven verbeteren van mensen die langdurend zorg nodig hebben en bereiken dat zij zo goed mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving.

www.welkezorghebiknodig.nl

www.worldvision.nl
Leverancier van producten voor mensen met een visuele, auditieve en/of leesbeperking.

www.ziezo.org
Ziezo is de brancheorganisatie van bedrijven die technologische producten leveren voor mensen met een visuele functiebeperking. Op deze site vindt u links naar de websites van de lid-organisaties, die meestal hun assortiment op hun website hebben staan.


Informatie over koepel- / ouder- organisaties

www.ango.nl
De ANGO werkt aan het verbeteren van de levensomstandigheden van mensen zoals die zijn ontstaan als gevolg van een functiebeperking of chronische ziekte. De ANGO doet dit vanuit de praktijkervaring van de leden door te informeren, adviseren en door individuele hulp en collectieve belangenbehartigingen. Afdeling Den Bosch: www.angodenbosch.nl

www.anvvb.nl
Algemene Nederlandse Vereniging ter Voorkoming van Blindheid.
De vereniging stelt zich ten doel het voorkomen van slechtziendheid en blindheid. De vereniging heeft een mooi boekje met informatie over vele organisaties in het werkveld.

www.balans.nl
Vereniging van motorisch gehandicapten en hun ouders.

www.bosk.nl
Vereniging van motorisch gehandicapten en hun ouders.

www.cg-raad.nl
Dit is een koepelorganisatie van en voor organisaties van mensen met een beperking en hun verwanten. De cg-raad biedt u een groot scala aan informatie (bijv. een telefoongids voor visueel gehandicapten).

www.dedicon.nl
Makelaar en leverancier van toegankelijke informatie. Dedicon is voortgekomen uit het blinden bibliotheekwerk en werkt voor een ieder met een leeshandicap. Zij streven naar toegankelijke bronnen en het benutten van de mogelijkheden van ICT.

www.fodok.nl
Nederlandse Federatie van Ouders van Dove Kinderen.

www.foss.nl
Nederlandse Federatie van Ouders van Slechthorende kinderen en kinderen met Spraak-taakmoeilijkheden.
voor contact: fossben@foss.nl

www.grootgezin.nl
Deze website bevat informatie speciaal bedoeld voor grote gezinnen.

www.oudersconsument.nl
Informatie over schoolgaan in Amsterdam

www.makkersunlimited.nl
Het wordt tijd dat de bijna 3 miljoen mensen met beperkingen in onze samenleving een flinke stap vooruit zetten. Makkers Unlimited helpt hen daarbij. Met Makkers komen mensen met een handicap of chronische ziekte en hun verwanten op een leuke en zelfbewuste wijze op voor hun belangen. Makkers kiest voor eigen kracht, positieve beeldvorming en nieuwe methoden van samenwerken en actievoeren.

www.nloo.nl
Netwerk Landelijke OuderOrganisaties Actualiteiten op het gebied van onderwijs. Zie ook www.grootgezin.nl en www.elfac.org.

www.nvbsnoordhollandnoord.nl
U bent hier op de website van de Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden, afdeling Noord-Holland Noord. De NVBS behoort tot de grotere verenigingen van mensen met een visuele beperking in Nederland. De afdeling Noord-Holland Noord vormt hiervan een onderdeel. Op deze website vindt u informatie over de NVBS in het algemeen en van onze afdeling in het bijzonder. Daarnaast is er ook algemene informatie opgenomen over de visuele beperking en over hulpmiddelen. Tevens vindt u hier nieuws en tips over onderwerpen die met slechtziendheid en blindheid te maken hebben.

www.ouders.nl
Voor ouders van baby's to en met pubers.

www.oudersaanzet.nl
Een website voor en door ouders, met betrekking tot knelpunten onderwijs en overheid. Deze vereniging streeft naar de effectuering van de reeds wettelijke verankerde en de ons toekomende gelden en structurele invloed op beleid wat gereicht is op onze kinderen. Onze volksvertegenwoordigers en de overheid ontnamen ons grotendeels die gelden en die invloed en verdeelden dat in strijd met de wet en fatsoenlijk bestuur, onder: overheden, scholen, 'managers' en 'adviseurs', instellingen en (verkokerde onafhankelijke) organisaties. Ons speerpunt is, het geheel analyseren, oplossingsrichtingen aangeven en die desnoods afdwingen.

www.sensis.nl
Sensis is er voor mensen die slechtziend of blind zijn. U kunt bij hen terecht met vragen op het gebied van leven, wonen, leren en werken. Sensis maakt deel uit van de VisioSensisdeBrink groep.

www.specialkids.nl
Een online community voor ouders van kinderen met een chronische ziekte of handicap, biedt vanaf oktober 2006 ook een voorleesfunctie aan en de mogelijkheid om via symbooltaal inhoudelijk te reageren op de artikelen.

www.takadoum.nl
Stichting Takadoum stimuleert, organiseert en ondersteunt activiteiten en trainingen voor vooral moslimvrouwen in Tilburg, gericht op de bevordering van de emancipatie en integratie in Nederland.

www.uveitis.nl
De Contactgroep UveÔtis geeft voorlichting over de gelijknamige aandoening. Ze verstrekt folders, brochures en ander voorlichtingsmateriaal aan artsen, ziekenhuizen, leden van de vereniging en iedereen die meer te weten wil komen over deze aandoening.

www.visio.org
Bij Visio kan iedereen terecht met vragen over slechtziend of blind zijn. Visio biedt informatie en advies, maar ook verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs en wonen. Deze diensten zijn er voor mensen die slechtziend of blind zijn, al dan niet in combinatie met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. Persoonlijk en professioneel betrokkenen kunnen bij Visio terecht voor informatie en deskundigheidsbevordering. Visio werkt samen met Sensis en de Brink in de VisioSensisdeBrink groep.

www.viziris.nl
Viziris kot op voor de medische en maatschappelijke belangen van alle mensen met een visuele beperking in Nederland onder het motto "Oog voor een toegankelijke wereld". Viziris is van Fovig, Glaucoomvereniging, MD Vereniging, Nederlandse vereniging van Blinden en Slechtzienden, Nederlandse Vereniging van Geleidehondgebruikers, en retina Nederland.

www.vokk.nl
De vereniging "Ouders, Kinderen en Kanker" brengt ouders, en ook grootoudes van een kind met kanker met elkaar in contact. Ook (groot)ouders van overleden kinderen hebben een plaats binnen de VOKK.

www.zorginnovatieplatform.nl
Het zorginnovatieplatform (ZIP) is in mei 2008 gelanceerd om zorginnovatie te stimuleren en onder de aandacht te brengen. Deze website is bedoeld als inspiratiebron voor iedereen die zich bezighoudt met innovatie in de zorg.

www.zorgbelang.nl
Zorgbelang Brabant behartigt de belangen van aangesloten patiŽntenorganisaties. Maar ook de belangen van iedereen die individueel gebruik maakt van de gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening in de regio.

www.ikg-flevoland.nl
Zorgbelang Flevoland

Informatie over onderwijs

www.5010.nl
Het informatiepunt waar ouders met vragen over onderwijs terecht kunnen.

www.anderslezen.nl
Informatie voor mensen met een leeshandicap.

www.handicap-studie.nl
Voor begeleiding en advies voor studenten met een beperking in het hoger onderwijs.

www.reacollegenederland.nl
REA College Nederland geeft beroepsopleidingen aan mensen met een arbeidshandicap die geen regulier onderwijs kunnen volgen. Het einddoel is WERK!

www.schrijfvisie.nl

www.studiekeuze123.nl
Een overzicht van associate degrees, verkorte HBO.Informatie over vervoer/mobiliteit

www.allestoegankelijk.nl
In AllesToegankelijk werken ondernemers en mensen met beperkingen samen met kennisorganisaties en overheden om de toegankelijkheid van goederen en diensten substantieel te vergroten.

www.geleidehondgebruiker.eu
Dit nieuwe domein wordt een website over eigen ervaringen als geleidehondgebruiker en alles wat handig is om te weten.

www.deeltaxi-westbrabant.nl
Personen en zorgvervoer in West-Brabant.

www.leerlingenvervoer.net
Deze website geeft allerhande informatie voor ouders op vragen mbt hoe krijg ik mijn kind naar school, het recht op vervoer, afwijzing en bezwaar maken, klachten over leerlingenvervoer, problemen met aangepast vervoer, vervoer naar stage etc.Informatie over wonen en zorg

www.bartimeus.nl
Bartimťus is een regionale instelling ter ondersteuning van mensen met een visuele beperking. Zij is samengegaan met Sonneheerdt, die zich inzet voor scholing en eventuele mogelijke toeleiding naar arbeid en ondersteuning van visueel gehandicapten.

www.dankbaarmoetjezijn.nl

Deze site helpt gehandicapten om hun dankbaarheid aan mantelzorgers te tonen. Dat is ook hard nodig. Mensen moeten een steeds groter beroep doen op de vrijwillige hulp van familie, vrienden, buren of andere mensen uit hun omgeving. Zowel gemeenten als de rijksoverheid willen bezuinigen op zorg. Vrijwilligers moeten taken van betaalde krachten overnemen.

Om dit alles goed te laten verlopen is dankbaarheid cruciaal. Dankbaarheid tonen geeft mensen een goed gevoel. Zeker als je afhankelijk bent van anderen is het belangrijk om je waardering voor anderen te laten zien. Een dankbaar persoon is niemand tot last. Dankbaarheid tonen is niet altijd even makkelijk. Dit nieuwe initiatief laat zien dat men het wel kan leren. Op de site staan praktische tips, adviezen en digitale hulpmiddelen zoals een online dankbaarheidstest en leuke e-cards.

www.eye4kids.nl
Deze website is gemaakt door artsen, orthopedisten en andere medewerkers van het oogziekenhuis Rotterdam. Ontmoet ook dokter Eystein en zijn vriendjes.

www.hetschild.nl
Het schild is een woonzorgcentrum, dat zich speciaal richt op ouderen met een visuele beperking. Zij houden rekening met uw slechtziendheid of blindheid en zijn daar volledig op ingesteld. Als u zich in Het Schild thuisvoelt, zijn zij tevreden. U kunt desgewenst de gehele website omzetten in een grote letter of kiezen voor een contrastwissel dmv het logoframe. Deze website is ook geschikt om te lezen met brailleregel of spraakmodule. 

www.iwishtherewas.com/zorg
De site heeft tot doel de praktische wensen van patiŽnten en mensen die werkzaam zijn in de zorg zichtbaar te maken voor fabrikanten of zorginstellingen om op die manier actief bij te dragen aan het verbeteren van de gezondheidszorg.  
Wie een probleem meldt, kan door anderen geattendeerd worden op een reeds bestaande oplossing. Zo kunnen mensen elkaar helpen. Daarnaast kunnen fabrikanten of zorginstellingen de wensen gebruiken om nieuwe of verbeterde producten en diensten te ontwikkelen.

www.meenederland.nl
Onafhankelijke ondersteuning met diverse locaties in Nederland. Er is er altijd ťťn bij u in de buurt.

www.meldpuntmedicijnen.nl

www.npcf.nl
De Gids PatiŽnteninformatie vooriet al jaren in een grote behoefte. Daarnaast staan de gegevens van alle (patiŽnten-)organisaties en instellingen sinds een aantal jaren op de site adressengids. Deze digitale PatiŽnteninformatie wordt maandelijks door meer dan 40.000 mensen geconsulteerd.

www.onderwijsenhandicap.nl
Website voor studeren of werken met een beperking in het regulier onderwijs; van basisonderwijs tot en met universiteit.

www.oogfonds.nl
Stichting Oogfonds Nederland streeft naar verbetering van de leefkwaliteit van blinden en slechtzienden. Daarbij is een grote rol weggelegd voor de betrokkene zelf.

www.ooglijn.nl
Deze website biedt u heldere informatie en praktische tips bij het oriŽnteren, kiezen en aanvragen van hulpmiddelen, revalidatie en ondersteuning. De website geeft een overzicht van de mogelijkheden die er zijn om zoveel mogelijk zelfstandig te blijven en brengt u in contact met mensen die hetzelfde meemaken als u.

www.de-regenboog-brug.nl
De regenboorg Brug is een praktijk voor persoonlijke begeleiding en ontwikkeling voor jong en oud.

www.regelhulp.nl
Regelhulp is een wegwijzer van de overheid naar zorg, hulp en financiŽle regelingen. Gebruik Regelhulp om oplossingen te vinden die passen bij uw situatie.

www.rivm.nl

www.werkenaandezorg.nl

Overige informatie
Websites voor informatie over liefde, seks en relaties. Er wordt vaak gedacht dat jongeren met een lichamelijke handicap niet over seks nadenken of dat ze niet toe zijn aan verkering of relatie. Integendeel, iedereen heeft seksuele gevoelens of je nu gehandicapt bent of niet.

www.dekringen.nl: een contactgroep voor homeseksuele jongeren.

www.onderzoekjegrens.nl: hier kun je testen doen om erachter te komen waar jouw grenzen liggen op gebied van privacy, intimiteit en seksualiteit.

www.safesex.nl: hoe veilig moet je vrijen en voorkm je soa's.

www.sexualiteit.nl: vele vragen op het gebied van seksualiteit.

www.seksvraagbaak.nl: diverse handige tips.

www.zoenenenzo.nl: site over relaties voor jongeren met een beperking.

www.sophiarevalidatie: Jim Bender revalidatieseksuoloog.