Door en voor mensen met een visuele beperking en hun omgeving
Of and for visual impaired people and their social environment
Terug naar Links

www.accessibility.nl
Stichting Accessibility is expertisecentrum op het gebied van kwaliteit en toegankelijkheid van ICT. Op deze site vindt u informatie over richtlijnen, achtergronden, artikelen, tools en meer.

www.ada.gov
Information and Technical Assistence on the Americans with Disabilities Act.

www.braillewithoutborders.org
The right to be blind without being disabled.

www.coalitievoorinclusie.nl
De coalitie voor inclusie is een beweging van mensen en organisaties die het maatschappelijke draagvlak voor een inclusieve samenleving vergroot, inclusief beleid bevordert en uitsluiting van mensen tegengaat.

www.DCDD.nl
DCDD (Dutch Coalition on Disability and Development) is op weg naar een inclusief beleid: zo sterk als de zwakste schakel is een aansporing voor ontwikkelingsorganisaties en overheden om Disability tot een geÔntegreerd onderdeel te maken van beleid en activiteit.

www.euroblind.org
EBU works towards an accessible and inclusive society with equal opportunities for blind and partially sighted people to fully participate in all aspects of social, economic, cultural and political life.

www.focusto.com
Information on Human Development. 

www.geleidehond.be
Sedert 1990 worden er bij het belgisch Centrum voor Geleidehonden vzw geleidehonden opgeleid
om ze daarna kosteloos ter beschikking te stellen aan personen die blind of slechtziend zijn over heel BelgiŽ.
U verneemt hierover meer door hieronder een taalkeuze te maken. Veel leesplezier!


www.iise.org
IISE empowers people who have overcome adversity in their lives to set up successful social projects in their own communities.


www.karindom.org
Karin Dom foundation: center for children with special needs, training and resource center.


www.korczak.nl
De Janusz Korczak Stichting gaat uit van de mogelijkheden/kansen en talenten voor elk kind. Zij stelt zich ten doel het verbreiden van de kennis van leven en werk van Janusz Korczak. Tevens wil de stichting haar initiatieven en activiteiten richten op concretisering van Korczaks ideeŽn over opvoeding en de rechten van het kind.

www.kimbols.be
Kim Bols is een jonge, volledig blinde vrouw. Zij woont in Beerse, in de Kempen in het noorden van BelgiŽ. Een leuke enthousiaste vrouw die haar medemens op weg wil helpen.

www.pathwaystoinclusion.eu
Pathways to Inclusion is a European project, funded by the Lifelong Learning Programme (Comenius) of DG Education & Culture. The purpose of the project is to develop a European network and a knowledge centre on Inclusive Education.

www.perspectief.org
Kenniscentrum voor Inclusie en zeggenschap.

www.rivm/who-fic/icf.htm
De 'International Classification of Functioning, Disability and Health'(ICF) is een referentieclassificatie van de WHO Familie van Internationale Classificaties.
De ICF beschrijft hoe mensen omgaan met hun gezondheidstoestand. Iemands gezondheid is met behulp van de ICF te karakteriseren in lichaamsfuncties en anatomische eigenschapppen, activiteiten en participatie.

www.rotsenwater.nl
Dit is een programma ter ondersteuning van veiligheid, integriteit, solidariteit, zelfbeheersing, zelfvertrouwen en zelfreflectie. Een prima programma voor jeugd met beperkingen.

www.speakersacademy.nl
Speakers Academyģ beheert de agenda, verzorgt de boekingen en financiŽle afhandeling en doet in veel gevallen het complete management van prominente wetenschappers, politici, kunstenaars, (oud-)sporters, journalisten en topmanagers uit het bedrijfsleven. Zij verzorgen lezingen op het gebied van wetenschap, filosofie, politiek, Europese integratie, communicatie, motivatie, sales, marketing, sport en avontuur, media, ICT, futurologie, economie et cetera. Uiteraard is een groot aantal van de bij Speakers Academyģ aangesloten experts ook inzetbaar als dagvoorzitter of discussieleider.

www.views.be
Visually Impaired's Educational World Support

www.vision2020.nl
Samen werken aan het voorkomen van vermijdbare blindheid en slechtziendheid.

www.vnverdragwaarmaken.nl
Samen aan de slag met het VN verdrag voor gelijke rechten van mensen met een beperking.

www.worldwidevision.com
De internationale leverancier van producten voor mensen met een visuele, auditieve en/of leesbeperking.