Logo Mi ta stimabo Door en voor mensen met een visuele beperking en hun omgeving
Of and for visual impaired people and their social environment
INTERNATIONAAL OVERHEID ONDERSTEUNING DIVERSEN
HOME

WIE ZIJN WIJ

WAT DOEN WIJ

NIEUWS

ARBEID EN ONDERWIJS

ZORG

INTERNATIONAAL

LINKS

CONTACT

Mi ta stimabo probeert voor u zoveel mogelijk relevante informatiebronnen te verzamelen
om in verbinding te komen met wat er aan mogelijkheden zijn voor de doelgroep.

Graag horen wij als er problemen zijn met de toegankelijkheid van deze websites.
De onderwerpen zijn zeer divers en staan op alfabetische volgorde.
Ze hebben onder meer betrekking op: ondersteuning, arbeid, inkomen,
vrije tijd, sexualiteit, hulpmiddelen, belasting, wet en regelgeving, overheid etc.

De kracht van de organisatie ligt bij de motivatie van de vrijwilligers.
Die kracht wordt in stand gehouden omdat ze betrokken zijn bij wat ze doen.
Ze krijgen energie van de waardering van de ander.  

Dus als u tevreden bent, geef het dan door. Als u nieuwe of andere websites kent
die van belang kunnen zijn, laat het ons weten. U kunt u ervaring en kennis delen met anderen.

Reacties ontvangen wij graag via mitastimabo@planet.nl   tel: 0161 230205