Door en voor mensen met een visuele beperking en hun omgeving
Of and for visual impaired people and their social environment

Ontwikkelingen rond de financiering van tnf alfa blokkers

© Contactgroep UveÔtis

14 juli jl. heeft minister Klink een brief geschreven aan de Eerste en Tweede kamer over de aanspraak- en bekostigingsproblematiek van hoogspecialistische medicijnen, zoals groeihormonen, kankermedicijnen en tnf alpa blokkers (o.a. Humira en Etanercept).

Tot nu toe werden deze medicijnen verstrekt en gefinancierd vanuit het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). De minister wil dat deze medicijnen gefinancierd gaan worden vanuit het ziekenhuisbudget. De ziekenhuizen zullen hiervoor een compensatie ontvangen. Per 1 januari 2011 zal de nieuwe regeling als eerste voor de tnf alfa blokkers gaan gelden. De minister stelt dat de diverse tnf alfa blokkers onderling uitwisselbaar zijn en het ziekenhuis kan kiezen voor een bepaalde soort en daardoor betere prijsafspraken kan maken.

De tnf alfa blokkers zijn echter niet onderling uitwisselbaar en het is te betwijfelen of de ziekenhuizen scherper kunnen inkopen. Het opzetten van een distributiesysteem zal kostbaar zijn.

Deskundigen en patiŽntenverenigingen vrezen grote problemen. Kunnen alle huidige gebruikers aanspraak blijven maken en hoe zal de situatie zijn voor nieuwe patiŽnten? Krijgen nieuwe patiŽnten nog het beste medicijn of zal een specialist voor een ander, goedkoper, medicijn moeten kiezen? Heeft het ziekenhuis aan het einde van het jaar nog budget beschikbaar? Meerdere specialismen zullen moeten vissen uit de ‘vijver met hoogspecialistische medicijnen’, die als eerste gevuld gaat worden met tnf alfa. Krijgt ieder specialisme dezelfde rechten? Wat zal het gevolg zijn als ook andere dure medicijnen op dezelfde wijze gefinancierd gaan worden?

Het bestuur van de Contactgroep UveÔtis zal namens de leden bezwaar maken tegen deze maatregel, samen met diverse andere belanghebbende organisaties.

Op 5 augustus jl. is in de Volkskrant een interview verschenen met reumatoloog Ben Dijkmans. Op 6 augustus is de problematiek zowel op het Radio 1 nieuws als het RTL4 nieuws aan de orde geweest.

In overleg met de andere organisaties was ervoor gekozen nog niet de publiciteit te zoeken en even de ontwikkelingen af te wachten om de gebruikers van tnf alfa blokkers niet ongerust te maken. Nu de problematiek in de media is gebracht, hebben wij besloten om onze leden ook op de hoogte te brengen.

Om een beeld te krijgen wie van onze leden tnf alfa blokkers gebruiken, verzoeken wij u ons dit te laten weten, via de mail uveitis@nvbs.nl of 06-14850239.

We zullen de ontwikkelingen volgen en u op de hoogte houden, via de website www.uveitis.nl, de mail, per post en de nieuwsbrief.

Het Bestuur van de Contactgroep UveÔtis