Door en voor mensen met een visuele beperking en hun omgeving
Of and for visual impaired people and their social environment
Donner overweegt maatregelen om Webrichtlijnen te bewerkstelligen
31 maart 2011

Donner overweegt dwingende maatregelen om toepassing Webrichtlijnen te bewerkstelligen. Minister Donner gaat wellicht alsnog lagere overheden dwingen te voldoen aan de Webrichtlijnen. Afgelopen zomer dreigde Donner's voorganger staatssecretaris Ank Bijleveld al met deze mogelijkheid.
De Webrichtlijnen zijn een door de overheid vastgestelde verzameling regels waarin de toegankelijkheid en kwaliteit van websites is geregeld. De meeste regels zijn technisch van aard, denk aan de wijze waarop de webpagina is geprogrammeerd. Na onder andere een onderzoek uitnovember 2010 van het Waarmerk drempelvrij.nl in samenwerking met Accessibility, Virizis, CG-Raad en Bartiméus, waarin duidelijk werd dat het slecht gesteld is met de toegankelijkheid van met name veel gemeentelijke websites, hebben kamerleden tijdens overleg met de minister veelvuldig op verbetering aangedrongen. De minister heeft echter steeds gezegd dat de toepassing ervan alleen bij ministeries is af te dwingen.
Algemene Maatregel van Bestuur
Tijdens een overleg op 23 maart leek minister Donner overstag te gaan, met als stok achter de deur een kamermotie van Pierre Heijnen (PvdA) en Rik Janssen (SP). Donner zegde toe aan te sturen op een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) om alle bestuurslagen, inclusief gemeenten, te dwingen om te voldoen aan de eisen van toegankelijkheid van elektronische dienstverlening te voldoen en dus de Webrichtlijnen te implementeren.
Betrokkenheid
Heijnen zegt het belangrijk te vinden dat er nu eindelijk eens iets gebeurt. "Gemeenten betalen uiteenlopende bedragen voor hun websites en achterliggende zaken, oplopend tot tonnen. Daartegenover staan gemeenten die voor een betrekkelijke klein bedrag in staat zijn een volledig toegankelijke elektronische omgeving in te richten. Dus voor een deel in het ook onkunde." Hij zegt zich te realiseren dat er ook andere oorzaken zijn die buiten de invloedssfeer van gemeenten liggen, "maar waar het om gaat is dat er bestuurlijke betrokkenheid is. Dat het net zo belangrijk wordt als het aanpakken van de fysieke drempels voor het stadhuisloket."
Accessibility Monitor
Stichting Accessibility heeft vorig jaar naar aanleiding van Kamervragen van de SP van het ministerie van BZK de opdracht gekregen om alle 418 gemeenten op kwaliteit en toegankelijkheid te onderzoeken. Dit onderzoek gaat op korte termijn naar de Tweede Kamer. Met het toezenden van dit rapport zal Donner de Kamer laten weten wat naar zijn oordeel een haalbare termijn is voor gemeenten om aan de richtlijnen te voldoen. Heijnen en Janssen hebben toegezegd hun ingediende motie aan te houden tot het rapport van Stichting Accessibility beschikbaar is.