Door en voor mensen met een visuele beperking en hun omgeving
Of and for visual impaired people and their social environment
Algen bieden kans op herstel zicht
Bron: Nieuwsredactie Dedicon
10 mei 2011

Blindheid door aantasting van de lichtgevoelige cellen in het netvlies wordt in de toekomst mogelijk behandelbaar. Algen bevatten een eiwit dat bruikbaar blijkt. Amerikaanse onderzoekers herstelden hiermee bij blinde muizen het vermogen om licht en donker waar te nemen. Klinische tests met mensen kunnen waarschijnlijk over 2 jaar starten.

 "We willen een behandeling tegen blindheid ontwikkelen", zo luidt het ambitieuze streven van Alan Horsager, leider van een Amerikaans universitair onderzoeksteam. In een experiment onttrok het team aan algen een lichtgevoelig eiwit, ChR2 geheten. Door het inbrengen van het gen voor dit eiwit in netvliescellen van muizen, werden deze cellen weer gevoelig voor lichtprikkels.
Wereldwijd lijden vijftien miljoen mensen aan een vorm van blindheid die wordt veroorzaakt door schade aan de lichtgevoelige zenuwcellen van het netvlies. Denk aan Retinitis Pigmentosa en leeftijdgerelateerde Macula Degeneratie. Dat aantal neemt toe met het verouderen van de wereldbevolking. Het ontwikkelen van elektronische oogimplantaten en wetenschappelijk onderzoek naar het gebruik van stamcellen hebben tot op heden niet geleid tot een concreet toepasbare behandelingsmethode. Horsager hoopt daar door zijn experimenten verandering in te kunnen brengen.
Enkele internationale wetenschappers noemen zijn onderzoeksresultaten hoopvol, ondanks de kritische kanttekeningen die zij erbij plaatsen. Vooralsnog blijft de grote vraag hoe goed de uitkomsten zullen zijn na klinische tests met mensen. "Wordt het alleen licht/donker? Of zullen mensen grote stukken tekst kunnen lezen?" merkt één van hen op. "Dat laatste zou natuurlijk fenomenaal zijn!"
Hoewel de huidige onderzoeken bij muizen nog niet tot helder zicht hebben geleid, probeert het team van Horsager met experimenten verder te komen dan enkel het onderscheiden van licht en donker. Met name door specifieke cellen in het netvlies te activeren. Horsager verwacht uiteindelijk een "eenmalige behandeling te kunnen ontwikkelen, die permanent of semi-permanent is." De resultaten van proeven met mensen, die over ongeveer twee jaar kunnen aanvangen, zullen het uitwijzen.