Door en voor mensen met een visuele beperking en hun omgeving
Of and for visual impaired people and their social environment
Toegankelijkheid digitale informatie:

In de verslagperiode bleek opnieuw uit een monitor van Stichting Accessibility dat 98% van overheidswebsites nog steeds het keurmerk drempelvrij niet heeft. Viziris blijft via de pers en de politiek aandacht vragen voor het belang van bruikbare websites.

Minister Donner heeft na het bekend worden van de monitor zijn plannen bekend gemaakt rond de overheidsbrede implementatieagenda voor dienstverlening en -overheid (i-NUP). Deze zijn in een aanbiedingsbrief naar de Tweede Kamer gestuurd.

In dit document staat de resultaatsverplichting dat alle gemeenten moeten zorgen dat hun website eind 2012 voldoet aan minimale eisen van webrichtlijnen (waarmerk drempelvrij zonder ster) en 1 januari 2015 volledig (3 sterren Waarmerk Drempelvrij). Bij niet nakomen van de verplichting worden via een algemene maatregel van bestuur verplichtingen aan gemeenten opgelegd.

Toegankelijkheid van lectuur, in het bijzonder voor ‘studie & vak’:
      Viziris is actief betrokken bij het gesprek met veldpartijen over de toekomstige vormgeving van de Gebruikersraad bij het Loket aangepast-lezen. Viziris streeft naar een Gebruikersraad die wordt gevoed door de groep van gebruikers van de diensten van het Loket.
      Met Dedicon en andere betrokken partijen is gewerkt aan een subsidie-aanvraag in het kader van de PRIMA-regeling van de rijksoverheid gericht op het verbeteren van de toegankelijkheid van digitale leermiddelen.
 
 Gesproken ondertiteling en audiodescriptie:
      Rond gesproken ondertiteling op de Nederlandse publieke omroep is in de afgelopen periode een constructief gesprek gestart met het ministerie van OCW. Dit heeft onlangs geresulteerd in een brief van de minister aan de Tweede Kamer waarin een vergaande verbetering van de toepassing van gesproken ondertiteling in het vooruitzicht wordt gesteld. Na de zomer vindt vervolgoverleg plaats met het ministerie en de publieke omroep.