Door en voor mensen met een visuele beperking en hun omgeving
Of and for visual impaired people and their social environment
vanaf 1 januari 2013 zijn er veranderingen in de zorg. Maar wat verandert er nu eigenlijk allemaal precies?
Bron: handicapnieuws.net

Als u in Nederland woont of werkt, bent u wettelijk verplicht een basisverzekering af te sluiten bij een zorgverzekeraar in Nederland. Het basispakket dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek.

Vanaf 1 januari 2013 gaan de volgende wijzigingen in:
- Het eigen risico gaat omhoog naar € 350. Wie een laag inkomen heeft, krijgt als compensatie extra zorgtoeslag.
- Rollators en andere eenvoudige loophulpmiddelen gaan uit het basispakket.
- Er komt een eigen bijdrage van 25% bij de aanschaf van gehoortoestellen.
- De eigen bijdrage in de curatieve geestelijke gezondheidszorg (tweedelijns ggz) wordt afgeschaft.
- Het stoppen-met-rokenprogramma komt terug in het basispakket. Dit programma richt zich op verandering van het gedrag onder begeleiding van een zorgverlener.
- Maximaal 3 behandeluren dieetadvies worden vergoed.
- Kinderen onder de 6 jaar die ‘blijvende’ tanden en kiezen krijgen, krijgen de fluoridebehandeling vergoed.
- Er komt een recht op vergoeding van totaal 3 ivf-behandelingen, waarbij:
. - tot 38 jaar alleen recht bij terugplaatsing van 1 embryo bij de 1e 2 ivf-pogingen, bij de 3e poging 1 of 2 embryo’s;
. - van 38 jaar tot 43 jaar alleen recht bij terugplaatsing van 1 of 2 embryo’s bij alle 3 pogingen;
. - vanaf 43 jaar geen recht meer op vergoeding van ivf-pogingen of andere vruchtbaarheidsgerelateerde zorg.

Geen eigen bijdrage liggeld.

De voorgenomen eigen bijdrage van € 7,50 per ligdag in het ziekenhuis gaat niet door.

Plannen om de vergoeding bij een naturapolis te wijzigen.

U kunt voor de zorgverzekering een zogenoemde restitutiepolis of naturapolis afsluiten. Ook zijn er tussenvormen. Met een restitutiepolis kunt u zelf kiezen voor een zorgaanbieder. Met een naturapolis kiest u in principe voor een zorgaanbieder waarmee de verzekeraar een contract heeft afgesloten. Kiest u dan toch voor een andere zorgaanbieder, dan moet de verzekeraar alsnog het grootste gedeelte van de kosten vergoeden.

Het is de bedoeling dat meer verzekerden zullen kiezen voor een gecontracteerde zorgaanbieder. De zorgverzekeraar kan zo goedkopere en betere zorg inkopen. Wanneer dit ingaat is nog niet bekend.

AWBZ.

Vanaf 1 januari 2013 worden nieuwe cliŽnten langer in hun eigen huis geholpen. Nieuwe cliŽnten die in 2012 nog in aanmerking zouden zijn gekomen voor een 'licht zorgzwaartepakket' en voor zorg in een instelling, krijgen dus in 2013 die zorg thuis.

Pgb.

In 2013 kan iedereen met een indicatie voor verblijf, persoonlijke verzorging en/of verpleging (al dan niet in combinatie met begeleiding) in aanmerking komen voor een pgb. Ook komt er in 2013 extra geld voor het persoonsgebonden budget (pgb) beschikbaar.

Zorgtoeslag.

Met ingang van 1 januari 2013 verandert voor veel mensen de zorgtoeslag. In het algemeen geldt dat huishoudens met lagere inkomens een hogere toeslag ontvangen en huishoudens met hogere inkomens minder toeslag ontvangen.