Door en voor mensen met een visuele beperking en hun omgeving
Of and for visual impaired people and their social environment

Samen beslissen in de zorg: concrete acties nodig

 Bron: NPCF

 

 

 

 

 

 
PatiŽntenfederatie NPCF deelt de conclusie van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ), dat de participatie van de patiŽnt verbeterd kan en moet worden. De patiŽntenfederatie dringt aan op concrete acties om dit nu ook echt vorm te gaan geven.

 

De RVZ bood het advies ‘De participerende patiŽnt’ vandaag aan directeur-generaal Van Halder van het ministerie van VWS aan. Directeur Wilna Wind van patiŽntenfederatie NPCF reageerde daar op het rapport: ”Het is noodzakelijk dat patiŽnten meer betrokken worden bij hun zorg. Bijvoorbeeld bij de beslissing welke behandeling ingezet wordt. PatiŽnten ťn artsen moeten hierover samen beslissen. PatiŽnten die samen met hun dokter beslissen zijn niet alleen tevredener maar maken medisch gezien ook verstandige keuzes. Dan blijkt de patiŽnt geen rupsje-nooit-genoeg te zijn. Om patiŽnten te helpen om beter betrokken te worden bij hun zorg hebben wij nu handige kaarten over ‘Samen beslissen’ ontwikkeld.”

 

Concreet

Om te kunnen participeren moeten patiŽnten wel beschikken over voldoende informatie, zoals inzicht in de kwaliteit en kosten van zorg. En die is er nu onvoldoende, vindt patiŽntenfederatie NPCF. “Daarom denken wij dat een van de aanbevelingen uit het rapport, een convenant ‘PatiŽnten participatie in de Zorg’ met veldpartijen een mogelijke route zou kunnen zijn om deze achterstand aan te pakken”, aldus Wind. ”Die handschoen pakken wij graag op maar dan wel in de vorm van een concreet meerjarenplan   waarin daadwerkelijk wordt gewerkt aan een betere informatievoorziening richting patiŽnten op verschillende gebieden. Het verkleinen van de ongelijkheid in informatie moet het doel zijn.” 

 

Kaarten met tips

PatiŽntenfederatie NPCF heeft al diverse producten ontwikkeld die mensen hierbij kunnen ondersteunen:  ZorgkaartNederland.nl, digitalezorggids.nl en patiŽntveiligheidskaarten, waaronder de net nieuwe kaarten over ‘Samen Beslissen’. PatiŽntenfederatie NPCF heeft samen met betrokken patiŽntenorganisaties op een rij gezet wat de beslissingsmomenten zijn in een behandeling. Op deze kaarten wordt in eenvoudige taal en met aansprekende plaatjes uitgelegd wat patiŽnten kunnen doen om bijvoorbeeld in de spreekkamer het gesprek met hun zorgverlener goed te laten verlopen.

 

De kaarten geven de patiŽnt en de zorgverlener aanknopingspunten om het gesprek aan te gaan over: het kiezen van een behandelaar of behandeling, over het wel of niet behandelen van een lage rughernia, het al dan niet knippen van amandelen, maar ook over vragen rondom het levenseinde of over mentorschap. Een belangrijke kaart is ook die met de tips voor een individueel zorgplan. Al deze kaarten zijn gratis te vinden en te downloaden via www.npcf.nl in het gedeelte ‘NPCF over…’ – ‘Samen beslissen’.

 

In de Zorgzine Samen Beslissen staan nog meer tips voor patiŽnten vermeld en op ZorgkaartNederland.nl/keuzehulpen vinden patiŽnten al vele hulpmiddelen bij het kiezen van een ziekenhuis of behandeling op een rij.