Door en voor mensen met een visuele beperking en hun omgeving
Of and for visual impaired people and their social environment

Oppositie kritisch over hervorming langdurige zorg.

bron: Handicapnieuws
door: Ton van Vugt.

De oppositie is kritisch over de kabinetsplannen voor de langdurige zorg. Staatssecretaris Van Rijn (Welzijn) belooft zorgvuldigheid en komt na de zomer met een transitieplan om de hervorming in goede banen te leiden.

De kosten voor de langdurige zorg zijn sinds 2009 met bijna 40% gestegen. Het kabinet wil de AWBZ daarom ingrijpend hervormen. Van 't Wout (VVD) en Van Dijk (PvdA) vinden dit noodzakelijk om de zorg betaalbaar te houden. Ook D66 en CDA zien de noodzaak van hervormingen. Maar Leijten (SP) spreekt van een "bangmaakmachine over de zorgkostenstijging". Het kabinet hanteert de botte bijl, vindt PVV'er Agema. Volgens Van Rijn is de hervorming echt nodig om goede zorg ook in toekomst in stand te kunnen houden.

Oppositie bezorgd over slagingskans decentralisatie.

Gemeenten worden voor een groter deel verantwoordelijk voor de langdurige zorg, maar krijgen daarvoor minder geld van het kabinet. GroenLinks en ChristenUnie betwijfelen of gemeenten deze bezuiniging kunnen opvangen. Agema noemt de decentralisatieopgave zelfs onmogelijk. Van 't Wout steunt de decentralisatie maar wil de gemeenten geen beperkingen opleggen: "Wij moeten echt durven loslaten". Een tegengeluid komt van Leijten, die de gemeenten juist verplichtingen wil opleggen. Van Rijn denkt dat gemeenten de zorg beter kunnen organiseren. De hervorming is volgens hem niet alleen een bezuiniging, maar ook een kwaliteitsoperatie.

Er moet meer mantelzorg worden verleend.

PatiŽnten en ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen. Om dit mogelijk te maken wil het kabinet een groter beroep doen op ondersteuning door het sociale netwerk. CDA, PvdA en SGP vinden het goed om mantelzorg te stimuleren. Maar Voortman (GroenLinks) verwijt het kabinet dat het snijdt in thuiszorg, dagbesteding en pgb's, terwijl het wil dat mensen langer thuis blijven wonen. Krol (50PLUS) vindt een extra aanspraak op mantelzorgers maatschappelijk onverantwoord. Mantelzorg moet niet verplicht zijn, aldus de staatssecretaris. Hij is in gesprek met zorgaanbieders over stimuleringsmaatregelen.

Verminder bureaucratie, verspilling en fraude in de zorg.

"De zorg moet echt minder ingewikkeld en bureaucratisch worden". Van Dijk verwoordt hiermee een breed gevoel in de Kamer. Volgens Leijten gaat het zorggeld naar reclames, topsalarissen, bureaucratie en winsten. Bergkamp mist concrete ambities voor de aanpak van fraude en verspilling. Van Rijn erkent het belang van het bestrijden van verspilling, fraude en bureaucratie. Ook begrijpt hij de ergernis over topinkomens. Maar de aanpak hiervan is volgens hem geen oplossing voor houdbaarheidsproblemen.

Oppositie heeft dubbel gevoel bij voorstellen voor pgb.

Het recht op een persoonsgebonden budget zal volgens de kabinetsplannen in de wet worden verankerd. Onder strenge voorwaarden kunnen patiŽnten hiervoor in aanmerking komen. De hele Kamer vindt de versterking van de eigen regie van patiŽnten belangrijk. Maar de bezuiniging van 50 miljoen voor volgend jaar valt niet in goede aarde bij D66, GroenLinks, SGP, 50PLUS, PVV en ChristenUnie. De staatssecretaris wijst op de jaarlijkse groei van 23% van de pgb-uitgaven. Hij vindt het pgb een "ongelofelijk goed instrument", maar om het te behouden moet er "scherp naar gekeken worden".

Het debat wordt op een later moment voortgezet.