Door en voor mensen met een visuele beperking en hun omgeving
Of and for visual impaired people and their social environment
Hoe zit dat nu in Nederland?

Nederland is één van de meest welvarende landen ter wereld, maar ook hier waren in 2008 naar schatting 77.000 blinden en 234.000 slechtzienden. Voor Nederland hebben we de doelgroep uitgebreid omdat in een hoogontwikkelde samenleving slechtzienden vaak ernstige beperkingen ondervinden.
 
De belangrijkste oorzaken zijn:
Staar: 86.000
Leeftijdgebonden MD: 71.000
Refractie afwijkingen: 71.000
Diabetische retinopathie: 20.000
Glaucoom: 13.000
 
Blindheid en slechtziendheid door staar en refractie afwijkingen zijn eenvoudig en goedkoop te behandelen. Bij diabetische retinopathie en glaucoom ligt dit anders. Gezichtsverlies is meestal onherstelbaar, maar goede controle en tijdige behandeling kan gezichtsverlies in de meeste gevallen wel voorkomen. MaculaDegeneratie staat op dit moment volop in de belangstelling. Er worden veelbelovende resultaten geboekt bij de behandeling van de natte vorm. Ook van de stamceltherapie wordt in de toekomst veel verwacht. 42% van de 155.000 bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen in Nederland is blind of slechtziend en 19% van alle mensen met een verstandelijke handicap. Verder is  3,9% van alle zelfstandig wonende ouderen blind of slechtziend.
 
unquote
 
De heer Melenkamp voegde daar aan toe:
Het Loket heeft ca. 30.000 klanten. Als we het totaal van 311.000 blinden slechtzienden in Nederland verminderen met de behandelbare categorieën staar en refractie afwijkingen, blijven er 154.000 over. Deze groep lijkt in principe klant te kunnen zijn van het Loket. Maar als 42% van de 155.000 bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen in Nederland blind of slechtziend is zijn dat er ongeveer 65.000 en is het de vraag of hier veel Loketklanten bij zijn.