Door en voor mensen met een visuele beperking en hun omgeving
Of and for visual impaired people and their social environment
Geleidelijnen in Roosendaal
 
 
Op het bliksem forum zag ik een bericht over ontbrekende gidslijnen in roosendaal, met daarbij de oplossing die ze er voor gevonden hebben.
Eerlijk gezegd vind ik dat wat in Roosendaal gebeurt geen goede ontwikkeling. Ik zal proberen uit te leggen waarom.
 
Veel architekten en project-ontwikkelaars laten de gidslijnen vervallen de laatste tijd omdat dit nu eenmaal mooier is. Wij hebben het hier in Hilversum nog kunnen redden door er mee in te stemmen dat ze dan maar een andere kleur hebben. Maar anders waren ze niet neergelegd.
Voor blinden en zeer slechtzienden zijn die gidslijnen nu eenmaal gewoon een noodzaak.
En Roosendaal vergeet een hele belangrijke kleine groep en dat zijn de doofblinden.
 
Ze komen namelijk met een gps aparaat van Optelec, waar doofblinden helemaal niets aan hebben.
Dan kiezen ze nog voor een dure oplossing ook via optelec. De iphone heeft namelijk meer mogelijkheden en is goedkoper.
Daar kan dan ook nog eens een braille leesregel aan gekoppeld woren, zodat een doofblinde er ook nog iets mee kan doen.
 
Ik schrijf dit aan jullie omdat gemeenten bij Viziris, NVBS dan wel DBN kan komen aankloppen voor advies.
Dan is het denk ik heel belangrijk dat we een eenduidig antwoord geven.
 
Ik zal in mijn gemeente in ieder geval blijven vechten voor het gebruik van gidslijnen en ribbeltegels.
Ik hoop dat ik hierbij kan blijven steunen op de belangen organisaties.
 
 
Hoe mijn mening hier over is doet er niet toe, want ik woon er niet. Waar ik wel aandacht voor wil is de groep van doofblinden.
Die heeft niets aan zo'n gps systeem omdat die werkt met spraak, waar zij dus niets mee kunnen.
 
Voor die groep zijn geleidelijnen dus van heel erg groot belang. Zij hebben immers niets aan dat GPS systeem.
Ook ouderen die niet meer in staat zijn om te leren gaan met alle nieuwe aparaten zijn verstoken van hulp als er geen geleidelijnen zijn.
 
Dan vraag ik mij af of de gemeente Roosendaal niet beter voor de i-phone kan kiezen. Die is goedkoper dan het GPS systeem van Optelec
en als gebruiker kun je er ook veel meer mee. Dan kun je b.v. kiezen of je de navigatie van Tom Tom of van Navigon gebruiken wilt.
 
Zo is er b.v. aan de iphone een braille leesregel te koppelen, wat het gebruik door een doofblinde ook mogelijk maakt.
 
Als jouw gemeente echt wil dat ze voorop lopen maken ze in mijn ogen de verkeerde keus.
Ik heb geen ervaring met de iphone, maar blinde en slechtziende vrienden van mij wel en die zijn er allemaal heel tevreden over.
 
Ik hoop echter wel dat jouw gemeente de enige gemeente zal zijn die het zo oplost. Hoe lelijk die gidslijnen ook gevonden worden, ze zijn gewoon onmisbaar voor onze doelgroep. Dus ik zal er in Hilversum voor blijven vechten en nooit instemmen met zo'n proef.
 
Dit wilde ik je toch even mee geven.
Gregory Dunker voorzitter mi ta stimabo