Door en voor mensen met een visuele beperking en hun omgeving
Of and for visual impaired people and their social environment

WSW. En Ambtelijke Voorstellen Bezuinigen WSW.

Geachte SP 2 – E – Kamer Fractie.

In dit schrijven wil ik mijn bezorgdheid uitspreken over de komende ontwikkelingen in de wsw, deze zullen verder gaan dan de nu in Piloot ’s ontwikkelende nieuwe structuur gesubsidieerde werkgelegenheid, per 01.01.2013.

De voorstellen die door de Ambtelijke commissies zijn gedaan valt te verwachten worden 1 op 1 omgezet, en ook al per 01.01.2013, het gevolg zal zijn dat het niet bij b.v. Loondispensatie zal blijven voor de (Nieuwe – Doelgroep) maar ook de oude doelgroep zal er aan moeten geloven.

Mijn verwachting is, dat er een verdere (vervlakking) plaats zal vinden, met noch minder kans voor de Gehandicapten, die eigenlijk met al deze regelingen de dupe worden. Ook verwacht ik dat de Werknemers? Cliënten? Met een ernstige Handicap noch meer de dupe worden dan hoe dat zij het nu al zijn.

Het WSW beleid is er op gericht om 1 beleid te voeren, en dus geen aandacht te besteden aan de doelgroepen (Matig en of Ernstig!) er is nu al geen WSW – Bestuur die daar aandacht aan besteed, het budget €25.000, is volgens het beleid het budget voor alle WSW werknemers ook voor de Ernstig Gehandicapten, en dat de extra €6.000, gewoon niet voor de doelgroep beschikbaar is, en zij nu al problemen hebben, maar door de afbraak en vervlakking zullen deze problemen toenemen, en of anders gesproken: de positie van de Ernstig Gehandicapten onder de Gesubsidieerde werkgelegenheid noch mindergoed worden.

Om er maar eens een voorbeeld te geven:

De groep van Blinden en Slechtzienden is een groep die nu al de dupe is, maar in de toekomst noch meer de dupe gaat worden, nu al is er geen extra budget beschikbaar voor deze doelgroep, er zijn Industrieel haast geen werkzaamheden meer, die deze doelgroep kan doen, dit komt door het verdwijnen van werk naar de Lage lonen landen, en de (visualisering) van onze t ‘samenleving, wel wordt aan deze doelgroep opgelegd dat zij aan het werk moet en of moet zijn, het gevolg is dat zij straks in een (Dwangmatige – Positie) zitten en het niet kunnen helpen, maar wel (extra – gedupeerd) zullen worden, en t ‘samen met andere Ernstig Gehandicapten de Zwaarst benadeelde groep zullen zijn.

B.V. voor Blinden en Slechtzienden verdwijnen de laatste mogelijkheden om noch een zinvolle baan te kunnen hebben, (Vroeger hadden zij in de functie Telefonist) vaak een baan, onze t ‘samenleving heeft besloten, dat die functie wel kan worden ondergebracht in de functie van receptionist, met als uitkomst dat de blinde er uit ligt, en geen vervangende werkgelegenheid aangeboden krijgt, er is eigenlijk in Nederland maar 1 instelling voor Blinden en Slechtzienden, Bartiméus in Ermelo, waar het werk voor de doelgroep noch door kan gaan, maar deze instelling werkt vanuit de hooft moot AWBZ, zij kunnen niet het gehele land bedienen.

Blinden en Slechtzienden kunnen vaak wel met de PC werken, behalve het genoemde bedrijf hebben alle andere WSW – Bedrijven daar geen zin in, de hulpmiddelen ter beschikking te stellen, het is een Eenheidsworst, iedereen het zelfde, en b.v. geen mogelijkheden met goede voorzieningen kunnen werken aan je loopbaan en je toekomst.

Maar ook overheden werken hier aan mee, de gemeenten de belastingdienst de waterschappen de provincies, allen vernietigen de Telefoon – Centrales , die aangepast zijn en passen de functie aan, aan een meer multifunctionele werkomgeving, het gevolg is (Visualisering) van de Gesubsidieerde werkgelegenheid, de t ‘samenleving, en het aan de kant zetten van deze doelgroep, en niet zorgen voor vervangende werkgelegenheid.

Een voorbeeld, uit de praktijk van de Overheid:

De provincie NBR zal per 01.01.2011, niet meer beschikken over een telefooncentrale die is aangepast, aan een blinde of slechtziende van deze doelgroep. De zoveelste afbraak van werk voor ernstig gehandicapten.

In gesubsidieerde banen moeten voorzieningen komen, die de doelgroep Ernstig Gehandicapten kansen in een toekomst mogelijk maken, als dat niet gebeurt, dan zal de Ernstig Gehandicapte noch verder op een zijspoor worden gezet.

Willen wij zo ’n toekomst?

Ik niet!


Harm Hendriks.