Door en voor mensen met een visuele beperking en hun omgeving
Of and for visual impaired people and their social environment
Maatwerk is succes!

Den Haag, maart 2011
Geachte braillelezer,

Evaluatie proefproject:

In het afgelopen half jaar is gebleken dat veel meer boeken aangevraagd zijn dan in eerste instantie werd verwacht. Dat men graag veel boeken in braille wil lezen is op zich natuurlijk zeer positief … maar het zijn er zoveel, dat dit aantal niet alleen de productie-capaciteit maar ook de daarmee gepaard gaande financiŽle middelen dreigt te overschrijden. Daardoor zijn we genoodzaakt om het aantal wensen dat gehonoreerd wordt vanaf nu aan banden te leggen.

Opvallend is dat sommige lezers aantallen titels aangevraagd hebben die niet overeenkomen met hun gebruikelijke “lees-consumptie” van de afgelopen jaren. En dat anderen weer helemaal geen wensen indienden.

Het project wordt binnenkort geŽvalueerd waarbij de productie, de financiŽn en het patroon van de aanvragen aan bod zullen komen. We willen daarbij graag uw mening weten als braillelezer over dit project en hoe u er mee bent omgegaan. We kunnen niet iedereen bellen, maar de kans bestaat dat u benaderd zult worden door onze onderzoeker. We hopen dat u in dat geval aan het onderzoek zult willen meewerken. Tot het onderzoek gereed is, bestaat de mogelijkheid dat sommigen van uw aanvragen nog even zullen moeten wachten om in productie te gaan of dat we genoodzaakt zijn deze te laten vervallen, maar als dit zo is, zult u daarvan op de hoogte gesteld worden.
Vooralsnog wordt project voortgezet.

Er is vanaf februari weer een nieuwe keuzelijst beschikbaar.
U kunt uw boekenkeuze, onder vermelding van boeknummer, titel en auteur doorgeven aan de afdeling Klantencontact. Dit kan:
telefonisch : 070 – 3381500, per e-mail : klanten@aangepast-lezen.nl, schriftelijk: LAL – keuze BROV, Postbus 84010, 2508 AA Den Haag
Een boek dat u aangevraagd heeft wordt standaard op uw wenslijst geplaatst. Als u het met voorrang wilt ontvangen wilt u dit dan aangeven. We zullen het vervolgens voor u reserveren. Na gereedkomen krijgt u het compleet toegestuurd. De productie zal ongeveer 2 ŗ 3 maanden in beslag nemen.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met de afdeling Klantencontact.

Met vriendelijke groet,
Drs. A. Schipper MA
Directeur