Door en voor mensen met een visuele beperking en hun omgeving
Of and for visual impaired people and their social environment
Boekpresentatie 28 september 2011

Vijftig jaar geleden, in 1961, startte in Amsterdam het Co÷rdinatiecentrum studielectuur voor blinden en slechtzienden. Dat was in Nederland het begin van de gestructureerde lectuurvoorziening voor studerenden met een visuele beperking. Twintig jaar later werd  de Studie- en Vakbibliotheek opgericht (nu onderdeel van Dedicon). Deze SVB zette het werk van het Co÷rdinatiecentrum voort en breidde de dienstverlening verder uit.
2011 Is dus dubbelop een jubileumjaar en daarom bij uitstek een geschikt moment om de geschiedenis van deze bijzondere bibliotheekvoorziening te beschrijven en in boekvorm te laten verschijnen.
 
 
Op 28 september 2011 zal Ad van der Waals in het West-Indisch huis in Amsterdam zijn boek presenteren, getiteld:
Studeren met een visuele beperking gaat niet vanzelf
Het boek wordt uitgegeven door Uitgeverij Elikser in Leeuwarden en zal verschijnen in de leesvormen zwartdruk, braille en daisy-cd.  
 
 
De schrijver zal op die dag een toelichting geven op zijn boek en diverse sprekers zullen ingaan op de betekenis van de lectuurvoorziening voor studerenden met een visuele beperking.
Deze feestelijke presentatie kondigen wij graag nu al bij u aan. Eind augustus ontvangt u dan nogmaals een uitnodiging plus het programma voor die middag. Hopelijk tot ziens op 28 september.
 
Over de schrijver:
Ad van der Waals vervulde vanaf 1973 leidinggevende en directiefuncties in het openbare bibliotheekwerk. Van 1984 tot 1989 was hij Co÷rdinator van het Centraal Orgaan Lectuurvoorziening voor Blinden en Slechtzienden. Vanaf 1991 tot 2006 was hij werkzaam in directie- en beleidsfuncties bij de belangenorganisaties van blinden en slechtzienden.