Door en voor mensen met een visuele beperking en hun omgeving
Of and for visual impaired people and their social environment

Over op IBAN: Wat betekent het voor u?

 

 

Deze week ging de nationale campagne ‘Over op IBAN’ van start.  IBAN staat voor International Bank Account Number.  Om te beginnen gaan steeds meer organisaties en bedrijven dit rekeningnummer gebruiken voor alle binnen- en buitenlandse eurobetalingen.  

Vanaf 1 februari 2014 gebruiken we allemaal alleen nog onze IBAN in plaats van het huidige rekeningnummer. Het oude rekeningnummer zal opgaan in dit IBAN-nummer. Maar wat betekent het precies en wat als u slecht ziet of blind bent? Hieronder een overzicht.   

Zelf hoeft u niet meteen iets te doen. Wel zullen steeds meer bedrijven en instellingen een IBAN-nummer gaan gebruiken. Soms zal ook uw IBAN-nummer aan u worden gevraagd.

 Op de drempelvrije website www.overopIBAN.nl . kunt u alvast zien wat uw eigen IBAN-nummer wordt of hoe het nummer van iemand aan wie u een betaling doet verandert. Dit is steeds het vertrouwde rekeningnummer, aangevuld met cijfers en letters. Op deze website moet u dan wel een code van (lastig leesbare) cijfers en letters overnemen van het scherm als beveiliging. Deze kunt u ook laten uitspreken maar dit gebeurt in het Engels.

 U kunt daarom ook uw IBAN opvragen via telefoon: 0900-42 26 242 (lokaal tarief) of laten sms-sen. Doe dit door uw rekeningnummer naar 4226 te sturen (EURO 0,25 per bericht plus de kosten voor het gebruik van uw mobiele telefoon). U krijgt dan uw nieuwe IBAN-rekeningnummer terug per sms.

  

IBAN bestaat toch al?

 Dat klopt! Mensen die wel eens geld naar het buitenland overschrijven gebruiken dit rekeningnummer al langer, bijvoorbeeld om een vakantiehuisje te betalen. Maar ook als u nog nooit geld naar het buitenland heeft overgemaakt heeft u al een IBAN. U vindt uw IBAN op uw rekeningafschriften en bij het internetbankieren.

 

Hoe ziet het eruit?

 Het rekeningnummer IBAN bestaat in Nederland uit 18 tekens en is als volgt samengesteld:

 
NL voor de landcode

Twee cijfers als controlegetal

Vier letters die de bank aanduiden (bijvoorbeeld: ABNA, RABO, INGB, SNSB)

Tien cijfers, bestaande uit uw huidige rekeningnummer, aan de voorkant aangevuld met één of meerdere nullen.

 
Voorbeeld:

In Nederland wordt het rekeningnummer 123456789 van de bank met de aanduiding BANK dan bijvoorbeeld omgezet naar de volgende IBAN: NL99 BANK 0123 4567 89. Naast de letters die staan voor uw bank is het tweecijferige controlegetal in feite het enige wat echt nieuw is. Op de site www.overopIBAN.nl kunt u een filmpje vinden waarin wordt uitgelegd hoe de opbouw van het nummer is.

 
De komende jaren gaan steeds meer bedrijven, organisaties en overheden IBAN gebruiken. Als zij over uw rekeningnummer beschikken zullen zij dit meestal voor u omzetten naar uw IBAN. Als u bankiert via Internet zullen de rekeningnummers in uw adresboek automatisch worden omgezet naar IBANnummers.

 
Ook de overschrijvings- en machtigingsformulieren worden aangepast, zodat er voldoende ruimte is voor het gebruik van IBAN. Maakt u gebruik van de vaste telefoon voor het doen van betalingen dan kunt u dit voorlopig op de vertrouwde wijze blijven doen.