Door en voor mensen met een visuele beperking en hun omgeving
Of and for visual impaired people and their social environment

VRAAG: VERGOEDING BRILLEN VISUEEL GEHANDICAPTEN, hoe zit dat?

MI ta stimabo  vecht hier al vele jaren tegen, viziris is het hier mee eens, en heeft het ook aangegeven dat dit veranderd moet worden maar CvZ en Zn en VWS gaan het niet terug draaien. Bril is voor onze doelgroep een medisch noodzakelijk hulpmiddel, ook een hulpmiddel om zelfstandig te kunnen functioneren en of te participeren. Lenzen voldoen niet altijd want er kunnen soms nl niet vele uren achter elkaar lenzen worden gedragen door onze doelgroep, er kunnen nl dan beschadigen aan hoornvlies ontstaan, of bij Uveitus ontstekingen, dus het moet zijn bril en lenzen vergoeding, om mee te kunnen participeren.
 
Dat stuk, participatie, zelfredzaamheid ,  gaan ze vast loslaten met de huidige wet en regelgeving, let maar op  het wordt zelfredzaamheid   hierdoor ontstaat m. i rechts ongelijkheid, maar je kunt beter niet kunnen lopen dan niet kunnen zien ( je krijgt wel een rolstoel om te participeren maar geen noodzakelijke tandem of bril,  wordt algemeen gebruikelijk genoemd ) .
Want wij zijn dus het haasje omdat de regionale instellingen dit stuk verkwanseld hebben tijdens onderhandelingen fijn hť zulke instellingen. Die regionale instellen die sip's  ( standaard indicatie protocollen) misbruiken uit eigen belang, want je moet nl iedere aanvraag voor ciz ondertekenen en dat gebeurt niet altijd ( als je er dan achterkomt : foutje, je bent de enige maar dat is dus niet zo ) ben je weer een pgb regeling verder en vele uren ergernis omdat zij inbreken in je pgb als zorg in natura zonder dat jij het wist. ( je komt er dus alleen achter dat ze achter je rug om een sip hebben ingediend als je een pgb hebt)  …….. de antwoorden van UWV zijn u gebruikt bril bij school en thuis  dus krijgt u hem niet van UWV,( bij wajong nl) gemeente wmo zegt:  brillen zitten meer in pakket,of je spaarpot is te groot,  ziekenfonds dus idem slecht 1x per twee jaar kleine bijdrage en deze brillen beneden /boven  10 optreeŽn kosten ca 1.500,00 euro,  ( dan ben je nl visueel gehandicapt) vallen volgens de staatsecretaris F. Weekers ,  (stuk in de plus 2011)  onder de accessoires nu vraag ik je of hij wel weet wat accessoires zijn nou niet een bril met deze optrieŽn hoor.
Laten we blijven aangeven aan de ministerie s van economische zaken, VWS en zorgverzekeraars (ZN College van zorgverzekeraars CvZ  etc. dat dit echt noodzakelijk is om mee te kunnen doen en zelfstandig te kunnen functioneren. 
 
ANTWOORD: vergoeding brillen visueel gehandicapten
 
Geachte Mi ta stimabo , mevrouw akkermans
 
Hieronder vindt u een reactie op uw e-mail waarin u uw onvrede uit over het niet meer vergoeden van brillenglazen via de zorgverzekeraar en het niet meer kunnen aftrekken van de belasting.
 
Tot 1 januari 2009 kwamen brillenglazen uitsluitend voor vergoeding uit de Zorgverzekeringswet (Zvw) in aanmerking indien het ging om hoge sterktes (meer dan 10 dioptrieŽn) en indien het ging om een aanschaf binnen 12 maanden na de eerste aanschaf. De zogenoemde vervangingsregeling.
Gezien de zorginhoudelijke criteria waaraan voldaan moet worden, zal in de meeste gevallen de voorkeur uitgaan naar contactlenzen in plaats van brillenglazen omdat met contactlenzen in dergelijke situaties een betere visuscorrectie is te bereiken.
Het feit dat de vergoedingsmogelijkheid betrekking had op brillenglazen bij aandoeningen waarbij met contactlenzen een betere correctie kan worden bereikt, gecombineerd met het feit dat vergoeding uit de Zvw van brillenglazen slechts in een heel beperkt aantal gevallen plaatsvond, is doorslaggevend geweest voor de beslissing brillenglazen per 1 januari 2009 niet langer uit de Zvw te vergoeden. 
 
Per die datum vallen contactlenzen zonder medische indicatie en gewone brillen(glazen) niet langer onder de verzekerde prestaties van de Zvw.
Uitsluitend als er sprake is van een stoornis die het gevolg is van een medische aandoening of een trauma vallen lenzen per 1 januari 2009 onder de verzekerde prestaties. Voorwaarde is dat met de lenzen meer verbetering kan worden bereikt dan met brillenglazen. Veel voorkomende medische indicaties bij lenzen zijn:
-       een hoge refractieafwijking (meer dan 10 dioptrieŽn);
-       grote verschillen (meer dan 4 dioptrieŽn) in sterkte tussen linker- en rechteroog (anisometropie);
-       sterke cilindervorming (hoog astigmatisme van meer dan 4 dioptrieŽn);
-       keratoconus en hoornvliestransplantatie.
 
De (toenmalige) staatssecretaris van FinanciŽn heeft in het debat met de Tweede Kamer naar voren gebracht dat het een duidelijke politieke keuze van het kabinet is geweest dat onder de nieuwe, beperkte fiscale regeling van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) alleen nog een aantal specifieke zorgkosten die met name door chronisch zieken en gehandicapten worden gemaakt voor aftrek in aanmerking komen. Meer hierover leest u in de hieronder bijgevoegde link.
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/tegemoetkoming-chronisch-zieken-en-gehandicapten-wtcg
 
Ik ga ervan uit dat ik u hiermee voldoende heb geÔnformeerd.
 
Met vriendelijke groet,
 
Nel Smeets
Publiekvoorlichting
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 
 
ONZE REACTIE
 
Graag zou ik om uw aandacht willen vragen voor de vergoediging zoals voorheen mogelijk was. nl dat brillen beneneden of boven 10 optrieen weer vergoed dan wel afgetrokken mogen worden van belasting, gezien worden als hulpmiddel (ook belasting technisch is het geen 6% zoals overige hulpmiddelen).

Momenteel vallen de slechtziende tussen wal en schip. Er is geen mogelijkheid als voor heen om vergoeding te krijgen voor een medisch noodzakelijkhulpmiddel. Waarom wel een rolstoel als je niet kan lopen en geen bril omdat je geen lenzen kan verdragen vanwege ziekte Uveitus.???

Ook is de aftrek onmogelijk gemaakt en nu nog met de wijziging van de wajong in het vooruitzicht wordt dit een uitsluiting van deelname aan het dagelijks leven voor mensen die slecht ziend zijn.

Voor 2009 was het mogelijk als het medischnoodzakelijk was dat je dit hulpmiddel vergoed kreeg. nu valt het nergens op te verhalen, niet bij zorgverzekeraar, niet bij UWV zegt gewoon u gebruikt het ook thuis dus onderwijs is niet noodzakelijk. graag uw reactie op deze noodkreet.