Door en voor mensen met een visuele beperking en hun omgeving
Of and for visual impaired people and their social environment

Onderwerp: Het Nationale Zorgnummer gelanceerd!


U kunt u met uw vragen en zorgen over zorg, ondersteuning en participatie terecht bij het Nationale Zorgnummer. U krijgt heldere antwoorden waarmee u vooruit kunt. En met uw vragen en ervaringen helpt u Ieder(in), Landelijk Platform GGz en PatiŽntenfederatie NPCF, de organisaties achter het Nationale Zorgnummer, op te komen voor uw belangen. Bel of mail of neem deel aan een van de meldacties van de organisaties.

Het Nationale Zorgnummer is tot stand gekomen in het project ‘PG werkt samen’, waarin de drie koepels intensief samenwerken. Het streven is om de stem van mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben krachtig te laten klinken. Doelstellingen zijn onder meer:

  • de telefonische bereikbaarheid vergroten voor mensen (cliŽnten, familie) met een vraag, klacht of melding op het gebied van zorg, ondersteuning en participatie;
  • de wijze van registratie van vragen en antwoorden uniformeren;
  • issues waar veel vragen of zorgen over zijn als input gebruiken voor belangenbehartiging.

Het Nationale Zorgnummer
0900-23 56 780 (20 cent per gesprek)
Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09.00 - 17.00 uur.

Het Nationale Zorgnummer is een initiatief van Ieder(in), Landelijk Platform GGz en PatiŽntenfederatie NPCF. Samen met onze partnerorganisaties, geven wij mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben een stem ťn een steun in de rug.

Nabije zorg ver te zoeken
De toegang tot zorg en ondersteuning verloopt stroef. Veel mensen zijn ontevreden over de manier waarop er met hun zorgvragen wordt omgegaan. Zij moeten lang wachten, ontvangen niet de zorg die zij nodig hebben en worden slecht of niet te woord gestaan. De decentralisatie van zorgtaken naar de gemeenten, werkt nog niet. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het derde signaalrapport van koepelorganisaties en belangenverenigingen. In vier maanden tijd ontvingen zij ruim 10.000 meldingen over de veranderingen in de zorg.Het duurt vaak lang voordat mensen weten waar zij met een zorgvraag terecht kunnen. Veel melders zijn ontevreden over de gebrekkige communicatie en over de ontoereikende zorg die zij ontvangen. Voor een steeds grotere groep mensen wordt de zorg die zij hard nodig hebben onbetaalbaar. Bezuinigingen lijken belangrijker dan goede zorg. Als gevolg hiervan hebben mensen minder eigen regie.

Bij deze rapportage is gebruik gemaakt van de meldingen die zijn binnengekomen bij Ieder(in), NPCF, LPGGz, het Nationale Zorgnummer, het Juiste Loket, Per Saldo, MEE, de Koepel Wmo-raden, Unie Kbo en het signaalpunt Zorg.

Leer van persoonlijke verhalen
Het signaalrapport bevat behalve cijfers ook een selectie persoonlijke verhalen. Deze indrukwekkende verhalen laten zien waar mensen in de praktijk tegenaan lopen. Ondanks alle goede bedoelingen wordt pijnlijk duidelijk dat de decentralisatie nog niet werkt. Zowel op landelijk als op lokaal niveau kan veel worden geleerd van de wanhoop die mensen ervaren:

"Ondertussen heb ik de borstamputatie achter de rug en heb ik ťcht die huishoudelijke hulp nodig."
"Ik kan niet met de gemeente praten, ze zijn niet bereikbaar. Hoe breek ik daar doorheen?"

Oplossingen
Gemeenten en instanties moeten zorgen voor passende zorg en ondersteuning voor een ieder die dat nodig heeft. Wat moet er nu gebeuren? De verschillende koepelorganisaties hebben in het signaalrapport zes concrete verbetervoorstellen gedaan. Hiermee kunnen de verantwoordelijken op landelijk en lokaal niveau snel aan de slag. Niet bezuinigen maar goede zorg op maat moet centraal staan!

Bron: ieder(In)