Door en voor mensen met een visuele beperking en hun omgeving
Of and for visual impaired people and their social environment
Misbruik  inbreng en kennis van blinden en slechtziende
 
Gebruikersraad Aangepast-lezen stapt per direct op

Donderdag 1 december
Alle leden van de Gebruikersraad Aangepast-lezen, het adviesorgaan voor het Sector Instituut Openbare Bibliotheken SIOB, stappen per direct op.
'We worden door het SIOB totaal niet serieus genomen!' aldus een teleurgestelde Loek Meijer, voorzitter van de Raad. 'We hadden vanaf de oprichting als taak de kwaliteit van de dienstverlening van het Loket te controleren namens de gebruikers. Maar al onze gevraagde en ongevraagde adviezen werden nauwelijks serieus genomen. Nu kregen we te horen dat de Gebruikersraad begin volgend jaar moet worden omgevormd tot een Lezersraad met eigenlijk dezelfde bevoegdheden. Maar alle individuele leden van de huidige Raad zullen opnieuw moeten solliciteren om in de Lezersraad plaats te mogen nemen. Daardoor voelden wij ons zo beledigd, dat we nu het bijltje er bij neer gooien. Ze zoeken het maar uit!' aldus een duidelijk aangeslagen voorzitter Loek Meijer.
 Meijer betreurt het dat hij niet al veel eerder aan de bel heeft getrokken. 'Afgelopen jaar werden de gebruikersvoorwaarden gewijzigd, zonder ruggespraak met ons. We konden niet eens ons advies geven!'

Gerard van Dijk, programmamanager Aangepast-lezen bij het SIOB zegt in een commentaar dat hij zeer teleurgesteld is over de handelwijze van de Gebruikersraad: 'We worden nu wel erg zwart neergezet door de leden van de raad. Alsof wij nooit naar hun raad of adviezen zouden hebben geluisterd. Er is de laatste jaren juist heel veel tot stand gekomen na advies van de Gebruikersraad.' En van Dijk vervolgt: 'Ook waren alle partijen het eens over de nieuw te vormen Lezersraad. Dat je om zitting te nemen in die raad opnieuw door een selectieprocedure moet, lijkt ons niet meer dan normaal.'
Van Dijk gaat nog wel een poging ondernemen om alle individuele leden van de Raad te benaderen, maar wil toch vooral zijn energie gaan steken in het opzetten van de nieuwe Lezersraad. 'Er is al genoeg gepraat en gedaan de afgelopen tijd.'
Bron: Nieuwsredactie Dedicon

Reactie Mi ta stimabo
onjuistheden door dhr Gerard van dijk over gebruikers raad aangepast lezen. Zowel  hij als de heer Hans Smit /NLBB maken misbruik van hun subsidie voor aangepast lezen.  Eerst stellen ze een representatieve raad zelf samen en vervolgens als er zeer veel kennis en kunde boven tafel komt  de raad niet meer als  representatief te betitelen, kortom:  we weten te veel zijn te deskundig wie wil nu nog mis/ ge/ bruikt worden om in naam van blinden en slechtziende  deel te nemen  als poppetje om hun beleid te legaliseren ???????