Door en voor mensen met een visuele beperking en hun omgeving
Of and for visual impaired people and their social environment

Dopjesactie Belgisch centrum geleidehonden 2014 

Een Bewogen jaar voor de dopjesactie In 2014  er werden  310.156 kg dopjes opgehaald minus onkosten was het netto bedrag € 77.000,00.

Al vele jaren verzamelen wij als Mi ta stimabo dopjes in voor BCG, elke veertien dagen, momenteel 1x per week, rijden we naar BelgiŽ met een auto vol dopjes, die bij ons worden afgegeven. Het enthousiasme is enorm, het resultaat van gezamenlijk inzet mag er dan ook zijn.

Een blindengeleidehond kost aan opleiding etc. ongeveer €20.000,00  maar een blinde persoon hoeft daar voor niet te betalen. Dankzij de hulp van een geleidehond kunnen blinde en slechtziende zich zelfstandiger, sneller, meer ontspannen, maar vooral veilig verplaatsen. Een geleidehond ontwijkt immers obstakels, werkzaamheden aan de weg/op de stoep,  soms helpen ze mensen met een PTTS weer een redelijk leven te lijden.

We hebben dit verzamel systeem ook tijdens ons bezoeken aan congressen over gesproken.

2014… een jaar dat niet snel vergeten zal worden door iedereen die betrokken is bij de dopjesactie. Het was druk… heel druk! De sorteerders van Tongeren hadden heel wat verhuiswerk vermits ze maar liefst twee keer van locatie moesten veranderen. Ondertussen hebben ze een permanente plek gevonden in een nieuw gebouwde loods die het BCG specifiek hiervoor aankocht. De loods werd vanaf de grond opgebouwd. Dit betekende uiteraard heel wat werk voor onze Raad van Bestuur en het administratief personeel.

Grondplannen, contracten, notarisbezoek, brandverzekering, milieuvergunningen, … alles moest zo snel mogelijk in orde gebracht worden. In november was het dan zover, de dopjesvrijwilligers konden, voor een laatste keer, definitief verhuizen. Wij vernamen ondertussen dat ze erg tevreden zijn met hun nieuwe locatie. Onze chauffeurs hadden ook hun handen meer dan vol. Met de nieuwe dopjes bus werden er in 2014 op maar liefst 739 plaatsen dopjes opgehaald in heel BelgiŽ. De planning en coŲrdinatie van deze ritten werd ook dit jaar verdergezet door Willy Moors, geen simpele opdracht aangezien er zoveel ophalingen nodig zijn.

We willen in het bijzonder onze dank uitbrengen aan en de family van de Ven, die voor sorteert en dat is een enorme klus dan ook het recyclagebedrijf Raff Plastics NV,  die voor de ophaling van de gesorteerde dopjes in Tongeren en Weelde zorgt. We zijn hier heel erg mee geholpen! Uiteraard bestaat er geen dopjesactie zonder onze spaarders en inzamelpunten. De dopjes kwamen zoals steeds uit alle hoeken van BelgiŽ en Nederland Opvallend dit jaar waren een aantal erg rustige periodes,  (niet voor Mi ta stimabo) die nadien echter altijd werden ingehaald met een dagelijkse grote dopjes toestroom.

Door het harde werk van alle spaarders, inzamelpunten, de dopjescoŲrdinator, chauffeurs en sorteerders kunnen we met grote tevredenheid melden dat we opnieuw een record hebben bereikt. 310.000 kg dopjes werden geleverd aan de verschillende recyclagebedrijven! Een schitterend resultaat!

 

in 2005 5.320 kg: transport door vrijwilligers met eigen vervoer

in 2006 51.435 kg: transport door vrijwilligers met eigen vervoer

in 2007 147.123 kg - onkosten = netto +/- € 23.500

in 2008 194.420 kg - onkosten = netto +/- € 29.500

in 2009 243.705 kg - onkosten = netto +/- € 39.500

in 2010 254.267 kg - onkosten = netto +/- € 35.000

in 2011 225.541 kg - onkosten = netto +/- € 32.000

in 2012 308.463 kg - onkosten = netto +/- € 52.500

in 2013 273.750 kg - onkosten = netto +/- € 56.500

in 2014 310.156 kg - onkosten = netto +/- € 77.000

Onze oprechte dank en proficiat aan iedereen die met de actie betrokken is. Zonder jullie kan deze actie niet bestaan. Samen met jullie gaan we er ook in 2015 volledig voor!

 

Voor meer info over de dopjesactie kan u terecht op  www.dopjesactie.be  of via info@dopjesactie.be.  Voor algemene vragen of suggesties mag u ons eveneens contacteren op bovenvermeld adres of neem eens een kijkje op www.geleidehond.be.  Het BCG-dopjesteam, en verzamelpunt  Mi ta stimabo te Rijen  mitastimabo@planet.nl  0161 230205