Door en voor mensen met een visuele beperking en hun omgeving
Of and for visual impaired people and their social environment
Dag van de Witte Stok: Graag stoppen

Sinds jaren is 15 oktober de internationale ‘Dag van de Witte Stok’.
 
 Dit jaar valt die datum op een zaterdag. Maar dat maak dan nog niet dat we er deze week geen aandacht aan kunnen besteden

 In de gemeente gilze en rijen  wonen ook blinden en slechtzienden. Zoals in elke gemeente in Nederland. . Dat er  blinden en slechtzienden wonen is soms onzichtbaar in het straat beeld, Maar. regelmatig zie je toch mensen lopen met een witte stok voorzien van 2 rode banden of een rollator met dezelfde kleuren. Met deze hulpmiddelen vragen zij aandacht voor hun situatie.

 Tevens zijn op sommige plaatsen geleidelijnen, o.a. bij het station, witte ribbeltegels, te zien.
 Begin september is landelijk aandacht besteed aan het feit dat veel verkeersdeelnemers niet stoppen voor iemand met een witte stok.

 De organisatie Mi ta stimabo  wil daar aandacht voor vragen, want ook in Rijen Gilze en Molenschot en elders in Nederland, hebben blinden en slechtzienden te maken met deze ervaring
.we hebben in Gilze Rijen al een voorzienig toegezegd gekregen bij de kruising Laagstraat en zijn daar de gemeente zeer erkentelijk voor.
Graag zouden we zien dat er ook door de politie, de rijscholen en de basis scholen aandacht wordt besteed aan deelname in het verkeer van visueel gehandicapten, vele kinderen op de fiets wordt niet geleerd hoe om te gaan met  andere weggebruikers. Ouders zouden hierin een belangrijke rol kunnen vervullen. Onze oproep is dan ook  dames en heren van politie, rijschool en of basis school besteed komende tijd eens aandacht aan de voetganger in uw gemeente  met nadruk op de visueel gehandicapte in de 3 kernen.
De trottoirs staan vol obstakels auto/ s fietsen etc. 

Witte stok.

De witte stok is een internationaal teken om aan anderen kenbaar te maken dat je blind of slechtziend bent. De stokken zijn er in drie soorten, allemaal wit met twee rode banden: de steunstok (wandelstok) voor mensen met evenwichtsproblemen, de signaalstok (ongeveer 80cm lang en opvouwbaar), voor mensen die op drukke of onoverzichtelijke plaatsen aan hun omgeving aandacht en medewerking vragen en de taststok, voor mensen die hun zicht niet of onvoldoende kunnen gebruiken om hun weg te vinden
 
De wet.

Alle verkeersdeelnemers, maar vooral mensen met een rijbewijs, weten dat iemand met een witte stok voorrang heeft. In het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) staat in artikel 49, lid 1:
Bestuurders van auto’s en fietsen moeten blinden, voorzien van een witte stok met één of meer rode ringen, en overigens alle personen die zich moeilijk voortbewegen, voor laten gaan.

In de praktijk komt het er op neer dat als een blinde of slechtziende voetganger langs de kant van de weg staat en ‘dreigt’ over te steken, alle bestuurders moeten stoppen om deze persoon vrije doorgang te verlenen. Daarbij maakt het niet uit of deze voetganger gebruik maakt van een voetgangersoversteekplaats.

Geleidelijnen.

Iemand die afhankelijk is van een taststok om ergens te komen, loopt via gidslijnen. Dat kunnen bijvoorbeeld muren zijn, hekwerken en de overgang tussen asfalt en gras. Zonder deze gidslijnen kan een blinde of zeer slechtziende de weg niet vinden.
 Op die plaatsen waar blinden en slechtzienden komen en waar geen duidelijke gidslijnen zijn worden in Vught, in goed overleg met de werkgroep Toegankelijk Vught, geleidelijnen aangebracht in de vorm van witte ribbeltegels. Via deze lijnen kunnen blinden en slechtzienden de weg dan wel vinden. Deze geleidelijnen moeten ‘obstakelvrij’ blijven. Er mogen geen fietsen of reclameborden op deze lijnen geplaatst worden.
Graag gaan wij samen met u op naar een .veilige samenleving. Maak het trottoir leeg en zorg  voor geen  auto ;s of fietsen, op de stoep of andere obstakels.
 
P/s u kunt nog steeds uw plastic dopje inleveren voor bekostiging van de blindengeleidehonden, op de Vincent van goghstraat 6 en of spoorlaan zuid 45 te rijen    dank voor elk dopje het loopt super we hebben onlangs 80 dozen afgeleverd met daarin elk 7kg dopjes dus we gaan mar door samen met u allen, voor meer informatie bel ons 0161 230205   of mail ons mitastimabo@planet.nl  elke blinde persoon die een blindengeleide hond gebruikt zal u dankbaar zijn