Door en voor mensen met een visuele beperking en hun omgeving
Of and for visual impaired people and their social environment
Wajong succesvolle regeling.
bron: Handicap Nieuws
door: Marlies van der Vloot.

Volgens De Telegraaf is staatssecretaris Paul de Krom (Sociale Zaken) van mening is dat steeds meer jongeren met een handicap een baan vinden. Het UWV publiceerde cijfers waaruit blijkt dat voor het eerst meer Wajongers werk vinden bij gewone bedrijven dan bij sociale werkplaatsen.

Vorig jaar zomer werkten bijna 52.500 Wajongers, tegen 48.700 een jaar eerder. Nog steeds zit echter zo'n driekwart van de Wajongers zonder werk. Nu zelfs in crisistijd blijkt dat meer Wajongers aan een gewone baan geholpen kunnen worden is dit voor Krom reden des te meer om vaart te zetten achter zijn plannen. Hij wil met de "Wet Werken naar Vermogen" bestaande regelingen (als Wajong en sociale werkplaatsen) veranderen zodat meer Wajongers op de normale arbeidsmarkt een plaats vinden. Volgens Krom moet het lukken om minstens de helft van de Wajongers aan een baan te helpen.

Huidige Wajong effectief.

Volgens de FNV bevestigen de cijfers juist dat de huidige Wajong effectief is. In de plannen van Krom moeten straks gemeenten Wajongers begeleiden in het vinden van een gewone baan. De FNS vraagt zich af of de gemeenten daarvoor wel de geschikte partner is. Ze missen ervaring, geld en deskundigheid.