Door en voor mensen met een visuele beperking en hun omgeving
Of and for visual impaired people and their social environment

Hoe voorbereid ik me voor op werk met doofblinden?
Bron: Handicapnieuws

Wij ontvingen de volgende vraag:
Ik weet niet of jullie mij de benodigde informatie kunnen geven, maar ik ben van plan na mijn studie orthopedagogiek bij een instelling in Jordanie te gaan werken. Zij vroegen mij of ik dan met doofblinde kinderen wilde werken. Dit lijkt me erg interessant, maar ik heb er geen ervaring mee. Kunnen jullie me een tip geven waarmee ik het best zou kunnen beginnen wat betreft de voorbereidingen hiervoor, bijv een bepaalde soort gebarentaal leren, veel over doofblindheid lezen of een bijbaan zoeken en zo ja waar dan?

Onze HN-informateur antwoordt:

Doofblindheid is een verzamelnaam voor de combinatie van doofheid/slechthorendheid en blindheid/slechtziendheid. De meeste doofblinde mensen zijn dus niet volledig doof Ún volledig blind. Meestal is er sprake van een restgehoor en/of een restvisus, waarvan zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt.

Doofblinden zijn aangewezen op communicatievormen waarbij zowel het gehoor als de visus niet of nauwelijks gebruikt worden. Voor mensen met restgehoor kan dat spreken met versterking zijn. Voor mensen met restvisus kan de gewone gebarentaal gebruikt worden, evt. met kleinere gebaren voor mensen met kokervisie. Mensen die volledig doofblind zijn, kunnen gebruik maken van de vierhanden-gebarentaal, spellen-in-de-hand en/of braille. De voorkeur voor een bepaalde vorm is afhankelijk van de mogelijkheden en de voorkeur van de persoon. En in dit geval hangt het ook af van de onderwijsvorm die bij deze instelling in Jordanie gebruikt wordt.

Enige achtergrondinformatie over doofblindheid en vierhandengebarentaal vindt u op de website van Hannah Verdonk: www.xs4all.nl/~hverdonk/doofblind.html. Daarnaast is het boek "Over doofblindheid: communicatie en omgang" door Anneke Balder, e.a. een goede informatiebron. Het is uitgegeven door het Seminarium voor Orthopedagogiek in Utrecht (2000). ISBN-nummer: 90-7529-320-8. Het kost euro 23,00.

Er zijn diverse CD-roms in de handel, waarop u filmpjes gebaren of vierhanden-gebaren kunt vinden. Op deze CD-roms kunt u gebaren opzoeken en bekijken, zinnen bekijken en informatie over de grammatica van de Nederlandse Gebarentaal (NGT) of de vierhanden-gebarentaal vinden. Naast deze CD-roms bestaat er ook een website met tekeningen van gebaren. Het adres van deze website van de Effatha-Guyot Groep is: www.effathaguyot.nl.

Er zijn verschillende organisaties die zich specialiseren in het werken met doofblinden:

* Viataal (voorheen IvD), richt zich met name op doofblinde kinderen.
Theerestraat 42, 5271 GD St. Michielsgestel
Tel: 073-5588282, teksttel: 073-5588279
Fax: 073-5588239
e-mail: info@viataal.nl
Internet: www.viataal.nl

* Kalorama, richt zich op alle leeftijden.
Nieuwe Holleweg 12, 6573 DX Beek-Ubbergen
Telefoon: 024 - 684 7777, teksttelefoon: 024 - 684 7799
Fax: 024 - 684 7788
E-mail: info.cvdb@kalorama.nl

* De Gelderhorst, richt zich met name op doofblinde ouderen.
Willy Brandtlaan 40, 6716 RK Ede
Telefoon: 0318-698 100, teksttelefoon: 0318-698 130
Fax: 0318-698 120
E-mail: doofblinden@gelderhorst.nl
Internet: www.gelderhorst.nl

* Landelijk Expertisecentrum Doofblindheid (LED), richt zich met name op het verstrekken van informatie en advies
Bizonspoor 6006, 3605 LW Maarsen
Tel: 0346 - 555 544
Fax: 0346 - 283 943
Internet: www.doofblind.nl

Daarnaast zijn er diverse belangenorganisaties voor doofblinden actief. Een overzicht van deze organisaties kunt u krijgen bij de vestigingen van Oorakel. Adressen en openingstijden vindt u op: www.oorakel.nl/iac.

Tenslotte noemen we nog het boek "Het kleine verschil: roman over een dove en blinde man", geschreven door Hannah Green. Hierin wordt het leven van een doofblinde man beschreven, vanuit het perspectief van deze man zelf. De schrijfster heeft zich goed ingeleefd in de (on)mogelijkheden van deze persoon. Het boek is uitgegeven door Hollandia in Baarn (1992). ISBN-nummer: 90-6410-186-8.