Door en voor mensen met een visuele beperking en hun omgeving
Of and for visual impaired people and their social environment
Wie heeft recht op de Wajong na 2013?
Bron: Handicapnieuws.net
Datum: 24 november 2012
Dagelijks een duidelijk antwoord op een gestelde vraag aan onze HN-informateur.

Wij ontvingen de volgende vraag:
Op 3 februari is het wetsvoorstel Werken naar vermogen naar de Tweede Kamer gestuurd. We krijgen van veel mensen de vraag of zij (of hun zoon/dochter) straks te maken krijgen met de Wet werken naar vermogen (WWNV) of onder de Wet Wajong vallen. Ook zijn er vragen over een eventuele herkeuring.

Onze HN-informateur antwoordt:

In het kort komt het op het volgende neer:

Wajong vanaf 2013 (eerste aanmelding):
Vanaf 2013 krijgen mensen alleen een Wajong-uitkering als zij duurzaam en volledig arbeidsongeschikt zijn. Mensen die wel arbeidsmogelijkheden hebben of die kunnen ontwikkelen, komen in de WWNV en vallen onder de verantwoordelijkheid van gemeenten. Zij krijgen te maken met de partner- en middelentoets: zij komen alleen in aanmerking voor bijstand als zij over onvoldoende middelen van bestaan beschikken.

Wajong jaargang 2012 (het overgangsjaar):
Jonggehandicapten die in 2012 een Wajong-uitkering krijgen, behouden hun recht op Wajong als zij duurzaam en volledig arbeidsongeschikt zijn hebben. Voor hen verandert er niets.
Voor degenen die wel arbeidsvermogen hebben, eindigt het recht op Wajong op 31 december 2013. Zij kunnen vanaf 1 januari 2014 door gemeenten geholpen worden om aan werk te komen en/of als zij hebben op een WWNV-uitkering.

Herindeling Wajong (zittend bestand ingestroomd vr 2010, in 2010 en 2011):
Jonggehandicapten die vr 1 januari 2012 in de Wajong zijn ingestroomd, behouden hun Wajong-uitkering. Jonggehandicapten die duurzaam en volledig arbeidsongeschikt zijn, houden een uitkering van 75 procent van het WML. Jonggehandicapten die wel arbeidsmogelijkheden hebben, krijgen een uitkering van 70 procent van het WML.

- Mensen met een Wajonguitkering van vr 2010
Het UWV zal een onderzoek doen naar het arbeidsvermogen. In een aantal situaties zal dat gebeuren op basis van reeds bekende gegevens. De herindeling gebeurt op basis van deze gegevens. In de overige gevallen (als herindeling op basis van bekende gegevens niet mogelijk is) zal een nieuw onderzoek plaatsvinden. Wajongers die zijn ingedeeld op basis van bekende gegevens en het hier niet mee eens zijn, kunnen ook om een nader onderzoek vragen.

- Mensen die in 2010 of 2011 in de ‘nieuwe’ Wajong zijn ingestroomd
Voor deze Wajongers is al vastgesteld of zij arbeidsvermogen hebben (zij zijn ingedeeld in de ‘werkregeling’ van de Wajong of de ‘uitkeringsregeling van de Wajong).

Hoogte van de uitkeringen:
Jonggehandicapten die duurzaam en volledig arbeidsongeschikt zijn, krijgen zonder partner- en middelentoets een Wajonguitkering van 75% van het WML.
Mensen met arbeidsvermogen kunnen eventueel een uitkering krijgen als aanvulling op hun inkomen tot maximaal 70% van het WML per 1 januari 2014 (t/m 2013 75% van het WML):
- oude en nieuwe Wajong (instroom t/m 2011): zonder partner- en middelentoets
- WWNV (instroom vanaf 2012): met partner- en middelentoets.

Schema, overgenomen uit de Memorie van Toelichting Wetsvoorstel Werken naar vermogen: