Door en voor mensen met een visuele beperking en hun omgeving
Of and for visual impaired people and their social environment
Aantal vacatures en cv’s wajongwerkt.nl verdubbeld
bron: Handicapnieuws.net
door: Ton van Vugt.

Wajongwerkt.nl is sinds september 2010 beschikbaar vanuit UWV WERKbedrijf als online marktplaats voor werkgevers en Wajongers. Het gebruik van de vacature- en werksite wajongwerkt.nl is het afgelopen half jaar bijna verdubbeld.

De doelgroepen van wajongwerkt.nl zijn: Wajongers, werkgevers en medewerkers van re-integratiebureaus, scholen en instellingen. Op wajongwerkt.nl vinden alle doelgroepen concrete werkvoorbeelden en -informatie die uitnodigen om aan de slag te gaan. Wajongers kunnen vacatures vinden en hun cv online plaatsen om met werkgevers in contact te komen en werkgevers kunnen op wajongwerkt.nl direct hun vacatures plaatsen en in contact komen met Wajongers.

Doelgroepen enthousiast.

Om inzicht te krijgen in het huidige gebruik en waardering van wajongwerkt.nl is de afgelopen maanden een kwalitatief gebruikersonderzoek uitgevoerd onder Wajongers, werkgevers, re-integratiebureaus, scholen en instellingen.

In het gebruikersonderzoek geven alle doelgroepen aan enthousiast te zijn over het concept, de doelstelling en uitstraling van de website. De site is overzichtelijk en sluit aan bij de doelgroepen. De video’s over Wajongers aan het werk worden zeer gewaardeerd. Veel respondenten beoordelen de website dan ook met een 7 of 8.

Re-integratiebureaus gebruiken wajongwerkt.nl als aanvullend kanaal op hun eigen website en netwerk. Werkgevers, re-integratiebureaus, scholen en instellingen zien een belangrijke rol van wajongwerkt.nl bij het voorlichten van Wajongers en ouders/verzorgers. Zij slagen er in via wajongwerkt.nl veel plaatsingen te realiseren!

Behoefte aan nog meer vacatures, cv’s en mogelijkheden.

De komende periode werkt UWV WERKbedrijf verder aan het verfijnen van de mogelijkheden op wajongwerkt.nl. Aandachtsgebieden zijn onder andere de zoekmogelijkheden op affiniteiten en sectoren, en de uitbreiding van informatie.

Ga aan de slag met wajongwerkt.nl en ontdek dat Wajong werkt!