Door en voor mensen met een visuele beperking en hun omgeving
Of and for visual impaired people and their social environment
Hulpmiddelen horen te werken
Voor VIP’s zijn hulpmiddelen ontzettend belangrijk bij het uitvoeren van hun werk. Daarmee is ook van belang dat hulpmiddelen bijvoorbeeld snel beschikbaar zijn als je een nieuwe baan krijgt of ze voortaan nodig hebt. We horen daar uiteenlopende ervaringen over. Viziris wil graag inventariseren hoe werkgevers, netwerkbeheerders, regionale instellingen, hulpmiddelenleveranciers en het UWV problemen aanpakken en oplossen die VIP’s op de werkvloer ondervinden met hulpmiddelen en softwareprogramma’s. Als blijkt dat het verstrekken van hulpmiddelen op de werkvloer en de nazorg sneller of beter zou kunnen, zullen we proberen daaraan bij te dragen, bijvoorbeeld door met het UWV in gesprek te gaan.
Meld je ervaringen via ooglijn@viziris.nl met als onderwerp: Hulpmiddelen horen te werken. 


Van onze voorzitter Gregory Dunker

Sinds 2010 ben ik WIA gerechtigd, maar daarvoor heb ik veel ervaring opgedaan en ook al is die ervaring gedateerd ik denk wel dat er nog van geleerd kan worden. Zeker omdat ik vraagbaak ben geweest bij UWV werkgeverstelefoon en heel veel vragen kreeg over hulpmiddelen. Dan heb ik het zowel over leesregels als zaken als een jobocach of individueel re-integratie  overeenkomst.
 
Werkplek onderzoek
 
Waar het vaak op fout gaat is het werkplek onderzoek. Vaak wordt dit werkplek onderzoek pas gedaan terwijl de visueel beperkte klant al een contract heefft ondertekend met de werkgever. Dat maakt het voor iedereen heel erg lastig als de uitkomst is dat de werkplek niet geschikt is om met visuele beperking te gaan doen. Als er zaken aangepast moeten worden om er wel te kunnen werken, betekend dit bovendien extra wachttijd. Extra wachttijd waar niemand op zit te wachten.
 
Inzet Jobcoach.
 
Wat vaak het geval is is dat ook al heeft iemand een visuele beperking er toch eigenlijk dezelfde prestatie verwacht wordt dan de 'gewoon' goed ziende collega. Daar komen spanningen uit voort als dit niet goed begeleid wordt. Een jobcoach kan hier in hele goede diensten bewijzen. het kan het verschil zijn tussen werkbehouden dan wel werk verliezen. Veel werkgevers maar ook visueel beperkte mensen zijn van het bestaan van de jobcoach niet op de hoogte.
 
Cursus aanbod en wachtlijsten
 
Als een organisatie over gaat van b.v. Windows Xp naar Windows 7 of van office 2003 naar office 2010 kan een 'gewone 'werknemer een cursus doen vanuit het bedrijf of een boek kopen en zelf aan de slag gaan. Wij als visueel gehandicapte hebben een probleem. je moet eerst een intake doorlopen van Visio of Bartimeus om vervolgens op een wachtlijst te belanden. Zaken die het oppakken van een cursus tegen houden en er dus voor zorgen dat jij nog veel later dan je collega's over kan met alle gevolgen van dien.
In BelgiŽ is er een cursus aanbod voor mensen met een visuele beperking. Mensen kunnen zich hier voor aanmelden en starten. Ze betalen dan wel scholingskosten, maar kunnen wel meteen van start zonder wachtlijst of intake. Mijn vraag is of dit in Nederland ook niet mogelijk zou kunnen zijn . We hebben de VGMD daisy cursussen gehad en die waren helemaal goed.
 
Taxi woon-werkverkeer
 
Mensen moeten vaak heel veel moeite doen om een taxi te mogen inzetten van huis naar werk en andersom. ik zelf heb daar heel veel moeite voor moeten doen, terwijl ik gewoon geen gebruik kon maken van een bepaald trein station vanwege werkzaamheden aan dat station. Gelukkig had ik een jobcoach die het uiteindelijk geregeld heeft, maar anders had ik door dat probleem thuis gezeten.
Wat verder belangrijk is 
Wat heel belangrijk is in deze zaken is dat de werkgever geen omkijken heeft naar al deze zaken. Belangrijk is dat de visueel beperkte op de hoogte gebracht wordt van wat er allemaal mogelijk is. Wat het UWV betreft is het belangrijk dat er 1 aanspreek punt is. Dat de mensen die het werk van hulpmiddelen voorziening uitvoeren ook met 1 stem spreken, zodat je daar niet op vast kunt lopen.
 
Men moet er ook even tweedehands spullen neer kunnen zetten terwijl er op nieuwe gewacht wordt denk ik. Verder is het heel belangrijk dat onderhoudscontracten goed worden nagekomen door de organisaties die daar voor zijn.
 
Zo was het dat een kennis van mij scholing wilde gaan volgen, maar daar werk voor nodig had. Dat werk kon dus niet gedaan worden door problemen met UWV, waardoor de persoon dus geen scholing kon volgen.
 
Ze moeten er van doordrongen zijn dat werk voor onze doelgroep van levensbelang is en dat de hulpmiddelen een aanvulling moeten zijn en geen beperking moeten opleveren als het om werk gaat.
 
Wat mij heel goed geholpen heeft is dat ik uren had waarop ik een computer deskundige van Sonneheerdt kon en mocht inzetten. Als je dan echt vastloopt in de programma's ben je veel eerder geholpen dan dat je aangewezen bent op iemand van optelec of Freedom.Babbage
 
Wat heel belangrijk is, is ook te letten op de belastbaarheid van de visueel beperkte medewerker. Ik ben b.v. heel lang op mijn tenen blijven lopen ook al kon ik het eigenlijk niet aan. Puur en alleen omdat ik anders geen inkomen zou hebben. Darbij hoort een eerlijke keuring en dito oplossing.
 
Tot zo ver even mijn verhaal