Door en voor mensen met een visuele beperking en hun omgeving
Of and for visual impaired people and their social environment
Het slagen van een nieuwe kabinetsregeling
7 februari 2011

Het motto van het nieuwe kabinet is 'werk boven uitkering'. Niet erg vernieuwend, maar in het reageerakkoord staan wel een aantal ingrijpende maatregelen om dit motto verder handen en voeten te geven. Eén van de meest drastische maatregelen is één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Voor zo’n regeling is veel te zeggen! De geluiden zijn dat het leidt tot transparantie en dat het rechtvaardiger zou zijn. Ofwel, organisaties kunnen elkaar aan de onderkant van de arbeidsmarkt niet beconcurreren op in te zetten instrumenten en subsidies. Wij vroegen naar de mening van Diane Massaar, werkzaam als teamleider bij re-integratiebedrijf Werkpad in Ermelo.
Maar waar kunnen we elkaar dan wel op beconcurreren?, vraagt Diane zich af. "Immers al jarenlang blijkt dat een aantal vacatures niet wordt opgevuld, omdat de beschikbare werknemers niet over de juiste kwalificaties beschikken. Met als gevolg dat in een aantal sectoren al wordt gesproken over een krapte op de arbeidsmarkt. Deze krapte zal met de toenemende vergrijzing zich uitbreiden, zowel in volume als over meerdere sectoren."
Om het beschikbare arbeidspotentieel klaar te stomen voor vacatures, lijkt scholing onontbeerlijk, aldus Diane. "Daarnaast moet er ook creatiever worden gekeken naar deze vacatures. Re-integratiebedrijven hebben hier al veel ervaring mee. Vaak kijken zij vanuit hun klant naar de mogelijk uit te voeren functietaken – en niet naar de totale functie - en gaan hiermee kijken wat er binnen bedrijven mogelijk is. Er wordt hierbij wel enige flexibiliteit van werkgevers gevraagd!"
Diane vindt dat naast de nieuwe regeling het kabinet ook geld moet vrijmaken voor scholing en begeleiding om te komen tot een goed functionerende arbeidsmarkt. Diane: "Werkgevers moeten bereid zijn om buiten de gebaande paden te durven kijken naar de inzet van personeel binnen hun organisaties. Als aan die voorwaarden wordt voldaan, wordt het nog wel wat met die nieuwe regeling!"
Wat vindt u van het motto van het kabinet en wat moet er volgens u gaan gebeuren? U kunt uw reactie sturen naar Diane Massaar. dmassaar@bartimeus.nl
Noot van mi ta stimabo
 waar we ook volgens ons mi ta stimabo op moeten letten is dat de hulpmiddelen vergoed worden want anders is onze doelgroep geheel kansloos. Het vangnet zal moeten blijven bestaan om zelfredzaamheid hoog in het vaandel moeten houden, het kan voor ouders niet zo zijn dat zij levenslang voor hun kind moeten blijven zorgen, als het kind zelfstandig wil gaan wonen moet dit kunnen. Maar hiervoor is nog een lange weg te gaan
Alle bijzondere prestaties hebben één ding gemeen; aanvankelijk leken ze onmogelijk.
Vaak ligt je grootste succes slechts één stapje verder van wat eerst een grootste mislukking leek. Wanneer luisteren om te reageren, overgaat in luisteren om te begrijpen, ontstaat er echt contact.