Door en voor mensen met een visuele beperking en hun omgeving
Of and for visual impaired people and their social environment

  Kan of moet ik werken in sociale werkvoorziening?

Bron: HandicapNieuws

Dagelijks een duidelijk antwoord op een gestelde vraag aan onze HN-informateur.

Wij ontvingen de volgende vraag:
Wanneer kan en wanneer moet ik werkzaamheden in de zogeheter Sociale Werkvoorziening aanvaarden?

Onze HN-informateur antwoordt:

kunt werken in de sociale werkvoorziening als u door een beperking niet in een reguliere baan aan de slag kunt. U kunt zelf aangeven bij het UWV WERKbedrijf (voorheen CWI) dat u dit wilt. Werken in de sociale werkvoorziening is niet verplicht, maar als u een aanbod weigert kan dat gevolgen hebben voor uw WSW-indicatie.

Voorwaarden werken in de sociale werkvoorziening:
Als u wilt werken in de sociale werkvoorziening moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:
- u bent jonger dan 65 jaar;
- u heeft een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking waardoor u niet in een gewone baan kunt werken;
- u kunt wel werken als uw werkomgeving wordt aangepast;
- u wilt graag een baan;
- u kunt regelmatig werken;
- u staat ingeschreven bij de Gemeentelijke Basisadministratie en bij het UWV WERKbedrijf.

Indicatie en herindicatie WSW:
Als u voldoet aan de voorwaarden krijgt u van het UWV WERKbedrijf een indicatie voor de Wet sociale werkvoorziening (WSW). Dat wil zeggen dat u in de sociale werkvoorziening kunt werken. Het UWV WERKbedrijf bepaalt hoe lang de indicatie geldig is. Na afloop van deze periode onderzoekt het UWV WERKbedrijf of u nog steeds aan de voorwaarden voldoet. Als dit zo is, krijgt u een herindicatie WSW.

Een WSW-baan weigeren:
Werken in de sociale werkvoorziening is niet verplicht, ook niet als u een uitkering hebt. Hierop is een uitzondering. Weigert u een baan onder begeleiding bij een gewone werkgever of een baan in de sociale werkvoorziening, dan kan de gemeente uw WSW-indicatie intrekken. Als u al in een sw-bedrijf werkt, kan de gemeente deze dienstbetrekking opzeggen als u een passende baan onder begeleiding weigert.