Door en voor mensen met een visuele beperking en hun omgeving
Of and for visual impaired people and their social environment
Geachte lezer,

enkele van u ken ik vanuit persoonlijke ontmoetingen in het werkveld van sociale zekerheid en of passend onderwijs.
Via de onderstaande link vind u een voorstel tot samenwerking. Het vinden en aanreiken van oplossingen voor de ontstane knelpunten in de wajong.
Wij zullen deze brief ook per post doen toekomen aan contacten, maar er gaat helaas nog heel wat mis en raken stukken op onverklaarbare wijze zoek.
Wij hopen dat als u WAJONG niet in u portefeuile hebt, dit door te zenden aan de bij u bekende collega in het veld zodat we optimaal samen kunnen kijken naar mogelijkheden.
 
vriendelijke groet en veel wijsheid in deze.
 
Misschien dat u de moeite wilt nemen om met ons mee te denken en ons hierop te antwoorden hoe nu gezamelijk verder niet over de wajonger maar met de wajonger. Een goede tip is misschien wel het Botsboek. Dit gaat over de vele regels waar wajongers mee te maken krijgen (geschreven door Wil Verlaan en uitgegeven in samenwerking met CrossOver een kenniscentrum) dat er voor pleit om jongeren met een bepreking daadwerkelijk kansen en mogelijkheden te bieden om economische zelfstandigheid te bijven functioneren.
 
angelette akkermans
opr en secretaris mi ta stimabo org van en voor visueel gehandicapten en omgeving. www.mitastimabo.nl
 
Brief: Help wajongers zelfstandig te blijven