Door en voor mensen met een visuele beperking en hun omgeving
Of and for visual impaired people and their social environment

Belangrijke nummers met betrekking tot onderwijs:

 

 

0800-5010: Onderorganisatie 50tien, voor al uw korte informatieve vragen over het onderwijs

0900-1113111: Vertrouwens inspecteur van onderwijsinspectie, alleen voor meldingen en advies over pesten, seksuele intimidatie, geweld, racisme e.d.

op scholen

034-6550655: Stichting Veilig Onderwijs, hulp bij pesten op school

070-3122887: Onderwijsconsulenten, hulp als uw kind langer dan 4 weken thuis zit zonder school of als er problemen zijn rond de begeleiding van een kind/ jongere met een rugzakje

020-5244050: Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs, voor al je vragen over het MBO

030-2302666: Interstedelijk Studenten Overleg, voor  al je vragen over het HBO en VO

0343-473044: Judion, voor als u geholpen wilt worden om een goede onderwijsrecht advocaat te vinden